Tuesday, 13/11/2018 - 06:00:15

Nhân có chương trình nhạc hòa tấu hợp xướng VN "Nước Non Ngàn Dặm 2" ở Houston
Nhân có chương trình nhạc hòa tấu hợp xướng VN "Nước Non Ngàn Dặm 2" ở Houston, ông Thị Trưởng Houston đã công bố ngày Chúa Nhật 11-11-2018 là "LE VAN KHOA DAY" của Houston.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising