Friday, 24/05/2019 - 06:46:51

Nghiên cứu heo: Một số chức năng não có thể được phục hồi sau khi chết


Một con heo đang có giấc ngủ bình yên tại Manchester, Anh Quốc. (Getty Images)


Một nhóm các nhà nghiên cứu đã khôi phục một số chức năng não ở một con heo đã chết 4 giờ trước đó. Những phát hiện này thách thức các quan niệm từ trước về chức năng não sau khi chết và mở ra những khả năng mới để nghiên cứu bộ não con người.

Nenad Sestan, giáo sư khoa học thần kinh, y học so sánh, di truyền học và tâm thần học tại Trường Y Yale ở New Haven, Connecticut, và nhóm của ông đã khôi phục lưu thông và hoạt động tế bào trong não heo, sau khi chết.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khuyến cáo rằng họ không khôi phục bất kỳ hoạt động não điện nào, họ cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về nhận thức hoặc nhận thức.
Những khám phá này đã khác với với niềm tin trước đây rằng một số chức năng của não bị mất không thể phục hồi sau khi chết. Hơn nữa, kết quả của nghiên cứu này có thể cung cấp cho các nhà khoa học một cách nghiên cứu bộ não ở dạng nguyên vẹn.

Giáo sư Sestan và các đồng nghiệp đã trình bày chi tiết thí nghiệm của họ trên tạp chí Nature.
Bộ não của động vật có vú, giải thích các nhà nghiên cứu, rất nhạy cảm với sự thiếu hụt oxy, dẫn đến cái chết về thần kinh và tổn thương não. Sự hiểu biết khoa học chiếm ưu thế là phản ứng dây chuyền của tổn thương tế bào mà oxy và các yếu tố kích hoạt cắt đứt nguồn cung cấp máu là không thể đảo ngược.

Nhưng giáo sư Sestan và các đồng nghiệp đã đặt câu hỏi về ý tưởng rằng thiệt hại như vậy là không thể khắc phục. Họ đã làm như vậy sau khi nhận thấy các dấu hiệu về khả năng sống của tế bào trong các mẫu mô mà họ thường phân tích trong phòng thí nghiệm. Họ đã nhìn thấy những dấu hiệu này vài giờ sau khi chết mô.

Giáo sư Sestan và nhóm nghiên cứu đã phát triển một hệ thống gọi là BrainEx, bắt chước lưu lượng máu ở nhiệt độ cơ thể bình thường, để kiểm tra giả thuyết của họ.

Trong nghiên cứu hiện tại, các nhà nghiên cứu đã mua được 32 con heo từ một nhà máy đóng gói thịt và đặt chúng lên BrainEx 4 giờ sau khi chết.

Sau 6 giờ truyền máu trên BrainEx, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy giảm sự chết tế bào và sự trở lại của một số hoạt động khớp thần kinh giữa các tế bào thần kinh. Họ bảo tồn tính toàn vẹn của tế bào thần kinh và các nhà khoa học tìm thấy dấu hiệu cho thấy tế bào thần kinh, thần kinh đệm và tế bào mạch máu có chức năng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào về hoạt động điện bình thường có thể chỉ ra chức năng não đầy đủ.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements