Wednesday, 01/08/2018 - 07:48:02

Nghe như tiếng gọi


Bìa báo Tinh Tấn Magazine số tháng Tám 2018

Thơ THÍCH TÁNH THIỆN

Mẹ Quan Âm muôn đời cứu khổ
Biết ơn Ngài ta lắng lòng nghe
Dù cho gió cuốn mây che
Niệm Ngài nhớ mãi thuyền ghe đến bờ.

Quán Tự Tại Quan Âm Bồ Tát
Lòng bao la cứu độ chúng sanh
Ta về quán lại âm thanh
Nghe như tiếng gọi phước lành trong ta.

Kính ngưỡng Ngài chắp tay đảnh lễ
Trước đài sen hình bóng trang nghiêm
Thế gian lắm nỗi ưu phiền
Một câu niệm Phật tâm liền an vui.

Dallas, Texas, 1-8-2018

(Chúc mừng nhà văn Hoàng Mai Đạt vừa ra mắt Tinh Tấn Magazine, tạp chí văn hóa Phật Giáo số báo đầu tiên tháng Tám, 2018 với chủ đề Quán Thế Âm Bồ Tát)

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
tænh tan magazine
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising