Tuesday, 14/03/2017 - 07:37:03

Ngân khoản mới dành cho chăm sóc răng cho trẻ em trong chương trình Medi-Cal


Nghị Sĩ Janet Nguyễn (Janet2018.com)


GARDEN GROVE - Trong chức vụ Phó Chủ Tịch Ủy Ban Y Tế Thượng Viện California, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn thông báo Bộ Dịch Vụ Y Tế California vừa cung cấp cho Ủy Ban Trẻ Em và Gia Đình Quận Cam một ngân khoản $12.2 triệu trong bốn năm, để cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa cho trẻ em thuộc chương trình Medi-Cal được tốt hơn. Đặc biệt, mục đích của chương trình này là gia tăng sự phòng ngừa hư răng, và các bệnh liên quan đến răng, cũng như tiếp tục chăm sóc răng cho trẻ em đủ tiêu chuẩn trong chương trình Medi-Cal.
Trong thông báo gởi đến truyền thông ngày thứ Hai, 13 tháng 3, bà Janet Nguyễn cho biết, “Là một người luôn ủng hộ việc chăm sóc sức khỏe, tôi rất vui khi thấy Tiểu Bang có thêm những bước làm gia tăng vệ sinh nha khoa cho hàng ngàn trẻ em trong Địa Hạt 34, thuộc chương trình Medi-Cal.

“Với sự chăm sóc nha khoa tốt hơn được mở rộng, tôi hy vọng rằng, các gia đình đủ tiêu chuẩn sẽ tận dụng chương trình này để các con em của họ có đời sống khỏe mạnh.”

Ủy Ban Trẻ Em và Gia Đình Quận Cam được Bộ Phục Vụ Y Tế California chọn để thực hiện các Dự Án Thí Nghiệm Nha Khoa Địa Phương (DTI LDPP) qua Chương Trình Sáng Kiến Thay Đổi Nha Khoa của cơ quan này – một chương trình kéo dài trong bốn năm, được thực hiện theo điều khoản Medi-Cal năm 2020 của tiểu bang California. Ủy ban này, với sự hỗ trợ của Sở Y Tế Quận Cam và các cơ quan khác, đã lập ra Chương Trình Phối Hợp Sức Khỏe Về Nha Khoa Cho Trẻ Em Quận Cam để thực hiện dự án này.

Các mục tiêu của dự án thí nghiệm này là gia tăng sự tham gia ít nhất 10%, trong thời gian năm năm, đối với trẻ em từ 1 đến 20 tuổi, vào chương trình chăm sóc sức khỏe để tránh các bệnh về răng, đồng thời, gia tăng các Phòng Nha Khoa tại Quận Cam tích cực tham gia vào chương trình Medi-Cal, nhất là các nơi cung cấp các dịch vụ phòng ngừa, gia tăng khám răng hư, và các bệnh liên quan đến răng, và gia tăng số trẻ em tiếp tục ghi danh vào Chương Trình Nha Khoa Medi-Cal, nhất là các em đang là bệnh nhân của Phòng Nha Khoa để được cung cấp dịch vụ nha khoa trong một thời gian dài hơn.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp