Wednesday, 07/11/2018 - 07:38:23

Mến Chúa yêu người

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúng ta có cần thực hành luật mến Chúa và yêu người một cách tuyệt hảo hay không? Trong khi các dân tộc ở vùng Cận Đông thời Cựu Ước theo tôn giáo đa thần thì dân Israel chỉ thờ một vị thần duy nhất là Giavê Thiên Chúa. Họ luôn luôn được ông Môisê nhắc nhở rằng: "Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng." (Đệ Nhị Luật 6, 4-6)

Như thế, Cựu Ước đòi họi người ta phải yêu mến Chúa hết lòng. Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu còn nhắc thêm một khía cạnh quan trọng nữa, đó là ngoài việc mến Chúa, còn phải yêu thương anh chị em đồng lại như chính mình. Khi một người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó.” (Mc 12, 28-31)

Thánh Gioan tông đồ viết rằng hễ ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu mến anh chị em của mình, thì người đó là kẻ nói dối: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (Thư thứ nhất Gioan 4, 20)

Khi nói tới giới răn mến Chúa yêu người, thì chúng ta biết rằng đây là giới răn trọng nhất và tất cả mọi giới răn đều tóm về hai giới răn này. Nhưng có người lại coi rằng đây là một giới răn quá cũ chẳng có gì mới mẻ cả. Quả thật hai giới răn này quá cũ như đạo Công Giáo. Nhưng đây là hai giới răn cốt tủy của đạo Công Giáo vì chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: “Ngoài ra không còn điều răn nào khác quan trọng hơn hai điều răn đó.” (Mc 12, 31)

Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, vì đó là mệnh lệnh từ trời. Không ai có thể ban mệnh lệnh và đòi hỏi như thế, nếu không phải là Thiên Chúa và chính Chúa Giêsu cũng đã lặp lại mệnh lệnh đó và Ngài là Con Thiên Chúa làm người. Mệnh lệnh này quả thật rõ ràng, không hời hợt, không nửa chừng.

Chúa không xin nơi chúng ta, là những tạo vật, lòng kính mến và tình yêu hời hợt, nhưng phải là một tình yêu chân thành. Khi chọn một người bạn đường trong đời sống hôn nhân, người ta không chấp nhận một người sống hời hợt, yêu ơ hờ. Có những vua chúa, lãnh tụ ở nơi trần gian này, muốn bầy tôi hoặc thuộc cấp của mình phải có lòng trung thành tuyệt đối. Nếu trong loài người mà còn có đòi hỏi như vậy, thì Chúa Cả Trời Đất, Đấng tạo thành vũ trụ, và Đấng tác dựng nên ta chẳng lẽ lại thua kém hơn loài người trong đòi hỏi phải kính mến và phụng sự Ngài.

Chúng ta phải thực sự kính mến Chúa và ai yêu mến Ngài thì cũng phải biết yêu thương anh chị em của mình. Yêu mến anh chị em đồng loại, chính là bằng chứng của sự yêu mến Chúa. Hãy tuân mệnh lệnh mến Chúa yêu người như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.

Từ khóa tìm kiếm:
Mến Chúa yêu người
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements