Thursday, 31/12/2020 - 07:08:42

Lương tối thiểu tại California sẽ tăng ngày 1 tháng Giêng


Một người mang khẩu trang đang đứng ngoài cửa tiệm thời trang Saint Laurent trống trơn ở San Francisco ngày 29 tháng 12, 2020. Đại dịch với lệnh ở nhà đã khiến các cơ sở thương mại bị tổn hại nặng nề trước khi mức lương tối thiểu mới có hiệu lực. (Getty Images)


Lương tối thiểu sẽ tăng tại California vào ngày đầu tiên của năm 2021, trong bối cảnh nhiều đạo luật liên quan đến kinh doanh và người lao động cũng sẽ có hiệu lực.

Theo một đạo luật đã ban hành tại California, lương tối thiểu sẽ tăng lên $14 Mỹ kim một giờ vào đầu năm 2021, và dự kiến sẽ tăng dần lên $15 Mỹ kim một giờ trong thời gian từ nay đến năm 2023.

Các cơ sở có từ 25 nhân viên trở xuống sẽ phải trả lương ít nhất là $13 Mỹ kim một giờ.

California đã tăng dần lương tối thiểu của tiểu bang qua từng năm, áp dụng cho mọi ngành nghề, bắt đầu từ tháng 1, 2017, và năm tới sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào cho các cơ sở thương mại, bất chấp tình trạng suy thoái gây ra do đại dịch.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising