Monday, 30/09/2019 - 07:35:40

Luật cấm dùng ống hút tại LA bắt đầu có hiệu lực


LOS ANGELES – Đạo luật mới yêu cầu các nhà hàng tại Los Angeles không được phục vụ ống hút, trừ khi được khách hàng yêu cầu, đã bắt đầu có hiệu lực ngày thứ Ba. Đợt đầu tiên của luật “Ống hút theo yêu cầu” đã có hiệu lực từ tháng 4 vào Ngày Trái Đất, áp dụng cho các nhà hàng có từ 26 nhân viên trở lên.
Đợt thứ 2 của đạo luật áp dụng cho mọi loại nhà hàng, bao gồm cả các tiệm thức ăn nhanh. Theo quy định của thành phố, các nhà hàng chỉ cung cấp ống hút nhựa nếu khách hàng yêu cầu. Viên chức LA nói rằng mục tiêu của thành phố là nhằm giảm “rác nhựa dùng một lần đang làm ô nhiễm các bãi biển của chúng ta.”

Mục tiêu sau cùng của đạo luật là cấm hoàn toàn ống hút nhựa tại LA trong vòng vài năm tới nhằm bảo vệ môi trường. Các thành phố New York, San Francisco, và Seattle, cùng một số thành phố khác, cũng đã ban hành các quy định hạn chế ống hút nhựa. Người Mỹ vất bỏ 500 triệu ống hút nhựa mỗi ngày, theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Lonely Whale.
Việc áp dụng quy định mới sẽ dựa theo báo cáo than phiền từ khách hàng. Các nhà hàng vi phạm sẽ bị phạt $25 Mỹ kim mỗi lần, với tiền phạt tối đa là $300 Mỹ kim một năm. Bước kế tiếp của LA sẽ là ngừng dùng hoàn toàn ống hút nhựa vào năm 2021. Trên toàn California, tiểu bang cũng đặt mục tiêu sẽ cấm mọi sản phẩm nhựa dùng một lần vào năm 2030.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements