Wednesday, 28/03/2018 - 08:17:38

Lễ Lá và Tuần Thánh

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúa Nhật vừa qua là Chúa Nhật Lễ Lá theo phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo. Bắt đầu với Chúa Nhật lễ Lá chúng ta thực sự bước vào Tuần Thánh. Tại sao gọi là Lễ Lá? Giáo Hội gọi Chúa Nhật này là Chúa Nhật Lễ Lá, Chúa Nhật đi trước Chúa Nhật Phục Sinh, để kỷ niệm một sự kiện rất long trọng được kể lại trong cả bốn phúc âm của Matthêu, Marcô, Luca và Gioan.

Sự kiện đó là trước khi chịu tử nạn và sau đó là sự sống lại, Chúa Giêsu đã tiến vào thành Giêrusalem một cách khải hoàn, bởi vì giờ của Ngài đã tới, giờ của tử nạn và vinh quang, giờ của thập giá và sống lại khải hoàn. Trong cuộc đời của Ngài và trong suốt ba năm giảng dạy, Chúa Giêsu vẫn vào thành Giêrusalem.
Nhưng ngày hôm nay việc tiến vào thành Giêrusalem mang một ý nghĩa quyết liệt. Chính tại nơi đây, Con Thiên Chúa làm người, bị phản bội, bị hành hạ, bị đánh đập và đội mạo gai, bị khạc nhổ vào mặt, chịu những khổ hình thật ghê gớm, bị đóng đinh và chết treo trên thập giá. Chính tại nơi đây, Con Thiên Chúa làm người đã chứng tỏ tình yêu vô biên đối với nhân loại lỗi lầm. Ngài đã chết để ban ơn tha thứ tội lỗi và Ngài đã sống lại để cho chúng ta biết rằng những ai theo Ngài cũng sẽ được sống lại với Ngài.

Khi Chúa Giêsu bước vào thành Giêrusalem một cách khải hoàn trước cuộc khổ nạn, những người Do Thái, trẻ em, đã cầm những cành lá để tung hô Ngài. Họ reo hò “vạn tuế” và “tung hô Đấng nhân danh Chúa ngự đến.” Nhưng sau những lời chúc tụng này là sự bội bạc, nhục nhã và ê chề.


Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. (Getty Images)

Vì thế Giáo Hội gọi tuần lễ này là Tuần Thánh và cao điểm của Tuần Thánh là giờ tử nạn, là cái chết hiến tế trên thập giá, và sau đó là sự sống lại vinh quang. Tuần Thánh là tuần lễ trước Lễ Phục Sinh, tính từ Chúa Nhật Lễ Lá cho đến hết Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua hay Canh Thức Phục Sinh. Trong Tuần Thánh này Giáo Hội mời gọi các tín hữu tưởng nhớ lại cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu, và cùng nhau cử hành phụng vụ để suy gẫm những mầu nhiệm mà Chúa đã hoàn tất trong những ngày cuối cùng của Ngài trên trần gian này để mang lại ơn cứu độ cho loài người. 

Trong Tuần Thánh có ba ngày được gọi là Ba Ngày Đại Thánh hay Tam Nhật Thánh là Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy. Trong Tuần Thánh này, Đức Giám Mục giáo phận cử hành lễ truyền phép dầu thánh là Dầu Dự Tòng, Dầu Bệnh Nhân và Dầu Thánh. Ngài cử hành thánh lễ này cùng với các Giám Mục phụ tá và linh mục đoàn.

Thứ Năm Tuần Thánh còn gọi là Thứ Năm Lễ Rửa Chân, kỷ niệm việc Chúa rửa chân cho các môn đệ, Chúa lập Bí Tích Thánh Thể và thiết lập Chức Linh Mục, cùng nhớ tới sự đau khổ của Chúa trong vườn Giêsêmani và Giuđa phản bội. Thứ Sáu Tuần thánh là ngày Chúa chết trên thập giá. Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày Chúa nằm trong mộ. Từ chiều Thứ Sáu cho tới chiều Thứ Bảy, Kitô hữu được mời dừng bước trước mộ của Chúa để suy gẫm về cái chết đau thương của Ngài. Đêm Thứ Bảy bước sang hừng sáng Chúa Nhật, là Đêm Thánh Vọng Phục Sinh. Trong Tuần Thánh này, hãy cầu nguyện cùng với thánh Phanxicô Assissi: “Chúng con thờ lậy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.”

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp