Wednesday, 08/11/2017 - 08:53:17

Không ngạc nhiên: Tiền nhà chiếm phần lớn nhất tiền lương ở Nam California


Cư dân Nam California phải tốn ít nhất 30% lợi tức dành cho tiền nhà, được xem là cao nhất tại các thị trường tương tự trên toàn quốc. (Getty Images)


Những dữ kiện mới của chính phủ liên bang về tiền chi tiêu cho thấy rằng 30 phần trăm trong tổng số lợi tức ở miền nam California được dành cho chi phí nhà ở. Đây là gánh nặng cao nhất trong các thị trường lớn ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, số lượng người thuê nhà tại địa phương đã tăng một phần ba, mặc dù giá thuê nhà tăng lên gần hai phần ba trong mười năm qua.


Cuộc nghiên cứu này gọi các gia đình là "đơn vị người tiêu thụ." Đơn vị người tiêu thụ trung bình ở miền nam California đã chi tiêu $23,393 hàng năm cho tiền nhà, trong khoảng thời gian từ năm 2015 tới năm 2016, trích ra từ một mức lợi tức gia đình điển hình là $77,062. Tỉ lệ trích 30 phần trăm từ những khoản lợi tức tại Nam California là tỉ lệ cao nhất trong số 22 thị trường lớn ở Mỹ được theo dõi.

Nam California được định nghĩa là gồm các Hạt Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, và Ventura, một vùng trải dài từ đại dương đến Nevada và Arizona, nơi có 6 triệu gia đình sinh sống.

Mức lợi tức trung bình của Nam California đã tăng 9% từ hai năm 2005-2006, cao điểm kinh tế cuối cùng. Tuy nhiên, tin mừng đó, tức là một mức tăng $6,215 trong lợi tức hàng năm, đã không theo kịp mức $6,280 trong mức chi tiêu gia tăng.

Những đợt tăng mạnh trong thập niên đó, trong những khoản chi phí trung bình của địa phương bao gồm chi phí dành cho nhà ở tăng lên, tới mức $2,203 hàng năm, tức tăng 10 phần trăm; chi phí chăm sóc y tế tăng $1,509, tức tăng 65 phần trăm; và mức chi tiêu cho thực phẩm tăng $772, tức 11 phần trăm.

Mức chi phí trung bình hàng năm ở Nam California, qua việc làm chủ một căn nhà, đã giảm bớt $1,732 trong một thập niên, tức giảm 19 phần trăm. Điều đó xảy ra là vì sự sụt giảm mạnh về lãi suất tiền vay mua nhà (mortgage), vì mức giảm này tạo ra phần nhiều trong những khoản tiết kiệm đó.

Theo cách tính toán này, số tiền được chi ra để thuê nhà, bởi các gia đình ở miền nam California, đã tăng trung bình $2,956 một năm, tức 62 phần trăm, trong 10 năm.

Nói cách khác miền nam California có những khoản chi phí thuê nhà hàng năm $469 cao hơn so với việc làm chủ nhà. Trong số 22 thị trường, chỉ có một thị trường khác có chi phí thuê nhà cao hơn chi phí sở hữu nhà, đó là Honolulu.

Một lý do khiến chủ nhà cho thuê nhận được nhiều tiền hơn là vì số người làm chủ nhà đã sụt giảm giảm. Tỷ lệ các cư dân địa phương sống trong nhà mà họ làm chủ đã giảm xuống còn 50 phần trăm trong hai năm 2015-2016, từ mức 57 phần trăm cách trước đó mười năm.

Các gia đình thuê nhà ở Nam California đã tăng chừng 749,000 trong 10 năm, một mức tăng 33 phần trăm. Số lượng các chủ nhà địa phương gầu như vẫn giữ nguyên.

Nếu tiền nhà gây chưa đủ khó khăn cho dân tại Nam California, người ta còn phải nghĩ tới tiền điện, nước và các dịch vụ liên quan tới gia cư.

Những hóa đơn hàng năm cho các tiện ích, nhiên liệu, và các dịch vụ công cộng, là $680 tốn kém hơn trong một thập niên, tăng 23 phần trăm. Và những khoản chi phí như đồ đạc trong nhà, thiết bị, các hoạt động, và việc trông coi nhà cửa, tăng lên tới một mức cộng chung lại là $162 một năm, tức 4 phần trăm từ năm 2005-2006.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising