Wednesday, 01/03/2017 - 08:10:29

Không làm tôi hai chủ

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Thông thường ai cũng thích tiền của và sự giầu sang phú quí. Không ai muốn nghèo rớt mùng tơi. Mùng tơi hay mồng tơi ở đây không phải là loại rau, nhưng là phần trên hay cái cổ của chiếc áo tơi làm bằng lá thời xưa để đi mưa đi nắng. Nếu cái cổ của chiếc áo lá đó bị sờn bị rách, sắp rơi mà vẫn cố đeo nó thì có nghĩa là nghèo lắm. Chẳng ai trong chúng ta muốn nghèo như thế.


Linh Mục Trần Văn Kiểm (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Nhưng có ai hiểu được chữ đủ ở trong cuộc sống này. Chắc chắn cũng có rất nhiều người đấy. Nhưng loại người mong muốn được giầu sụ cũng không thiếu. Người ta muốn có nhiều của cải để cuộc sống này khỏi phải lo lắng hoặc bớt được lo lắng. Có câu nói vui như thế này: Ông tiên, ông tướng, ông tiền. Trong ba ông ấy, ông tiền thích hơn.

Nhưng tiền của có làm cho con người bớt lo lắng hay không là vấn đề cần phải đặt ra để chúng ta hiểu đúng triết lý về tiền bạc và biết cách sử dụng nó. Đồng tiền có thể là người đầy tớ tốt nhưng cũng có thể trở thành một ông chủ xấu. Chính vì thế mà trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này Chúa Giêsu nói một cách rất chắc chắn và rõ ràng rằng chúng ta không thể làm tôi hai chủ, vì chúng ta có thể yêu mến chủ này mà ghét chủ kia. Chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được.

Tiếp theo lời dạy con người đừng quá nô lệ vào vật chất và của cái chóng qua ở đời này, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc sống đi tìm miếng cơm manh áo. Con người ai cũng phải lo lắng đi tìm cuộc sống vật chất và tinh thần, nhưng chúng ta không thể lo quá cái mà chúng ta không thể. Ngày nào có sự khốn khó của ngày đó.

Nhưng hãy tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài, Đấng luôn luôn chăm sóc và làm cho muôn vật có sự đẹp đẽ riêng của nó. Ngài dạy chúng ta hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng canh cửi, nhưng sự đẹp đẽ của chúng còn lộng lẫy hơn cả sự sang trong và vinh quang của vua Salomon. Nếu hoa cỏ ngoài đồng nội nay còn mai mất mà còn được Chúa quan tâm như thế thì huống chi là con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Điều quan trọng trước tiên là hãy đi tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn những điều khác trong cuộc sống này, Thiên Chúa sẽ ban thêm cho chúng ta.

Tiền của không thể mua được tất cả mọi thứ. Có tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng chưa chắc mua được một tổ ấm. Có tiền có thể mua được đồng hồ nhưng chưa chắc mua được thời gian. Có tiền có thể mua được một chiếc giường nhưng chưa chắc mua được giấc ngủ. Có tiền có thể mua được một cuốn sách nhưng chưa chắc mua được kiến thức. Có tiền có thể đến khám bác sĩ nhưng chưa chắc mua được sức khoẻ tốt. Có tiền có thể mua được địa vị nhưng chưa chắc mua được sự nể trọng. Có tiền có thể mua được máu nhưng không chắc mua được sự sống. Đã có quá nhiều thực tế cho chúng ta biết rằng tiền của không phải là hạnh phúc đích thật. Cái gì đủ thì đó là điều tốt. Cái gì dư thì uống phí, cái gì thiếu thì hơi vất vả. Vì thế, trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính, sau đó xin Chúa cho chúng ta hằng ngày dùng đủ. (tvk)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp