Thursday, 09/03/2017 - 08:29:29

Kết quả cuộc bầu cử tại Los Angeles


Bảng quảng cáo cho Measure S, một biện pháp nhằm giới hạn cấp giấy phép xây nhà. Biện pháp này đã không được đa số cử tri chấp thuận, vì nhu cầu nhà ở đang tăng tại Los Angeles. (David McNew/ Getty Images)


Vào ngày thứ Ba vừa qua, các cử tri Los Angeles đã bỏ phiếu để quyết định về một số biện pháp ở cấp độ thành phố, cũng như bầu chọn thị trưởng cùng một số nghị viên trong hội đồng thành phố.

Thị trưởng: Thị Trưởng Eric Garcetti loan báo ông thắng cử khá sớm vào chiều thứ Ba. Các kết quả ban đầu đã cho thấy ông nhận được khoảng 80% số phiếu. Ông Garcetti đã có 10 đối thủ. Nhưng ông đã gây quỹ được hơn $3.3 triệu Mỹ kim từ ngày 1 tháng Ba, vượt xa các đối thủ của ông.

Hội Đồng Thành Phố: Hôm thứ Ba các cử tri Los Angeles đã bầu chọn từ 42 người ra ứng cử, tranh giành sáu ghế trong hội đồng thành phố. Năm nghị viên đương nhiệm ra sức tìm cách giữ công việc của họ, và 20 ứng viên muốn giành ghế trống tại địa hạt bầu cử thứ 7. Sáu thành viên của hội đồng ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, Nghị Viên Curren Price dường như cũng đã thắng cử, nhưng số phiếu của ông với nhà hoạt động/doanh nhân Joe Bray-Ali quá khít khao, chưa biết chắc ai thắng trong ngày thứ Tư.

Biện Pháp M (Đồng Ý): Các cử tri đã chấp thuận với đa số phiếu giúp thành phố có những biện pháp để kiếm soát ngành sản xuất và mua bán cần sa cho mục tiêu giải trí cũng như y tế.

Biện Pháp S (Không Đồng Ý): Cuộc vận động gây tốn kém nhiều nhất, và xét theo nhiều cách thức là cay đắng nhất, trong cuộc bầu cử thành phố Los Angeles, không phải là vận động cho thị trưởng hoặc cho một chiếc ghế trong hội đồng, mà là cho Dự Luật S. Đây là một sáng kiến được tranh luận nhiều, nhằm hạn chế mức phát triển địa ốc. Biện pháp này, bị đánh bại bởi một biên độ lớn, lẽ ra có thể làm dừng lại trong hai năm tất cả các khoản sửa đổi trong Kế Hoạch Tổng Quát, hoặc giấy phép đặc biệt cấp cho các nhà phát triển, được gọi là “phân vùng lô đất,” trong khi thành phố cập nhật hóa Kế Hoạch Tổng Quát và các kế hoạch cộng đồng hướng dẫn việc phát triển các khu phố.

Biện Pháp H: Một khoản thuế thương vụ 0.25 của 1 cent của Los Angeles, để tài trợ cho các chương trình chống tình trạng vô gia cư, đã có triển vọng được cử tri thông qua với một khoảng cách chênh lệch nhỏ. Hội Đồng Giám Sát đã tuyên bố tình trạng vô gia cư là một trường hợp khẩn cấp trên toàn quận hạt. Hội Đồng đã quyết định tăng thuế thương vụ, chứ không chọn số giải pháp thay thế khác. Trong số đó, có một khoản thuế đánh vào các nhà triệu phú, thuế bưu kiện, và thuế đặc biệt đánh vào cần sa.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp