Friday, 16/12/2016 - 08:28:10

Ken Khanh Nguyễn, người gốc Việt đầu tiên được đề cử chức Ủy Viên Kế Hoạch Santa Ana

Ông Ken Khanh Nguyễn (bên trái) và Nghị Viên Jose Solorio (Hình cung cấp)


SANTA ANA – Theo thông báo từ thành phố Santa Ana, nghị trình đầu tiên trong phiên họp thường lệ của Hội Đồng Thành Phố Santa Ana vào chiều thứ Ba, ngày 20 tháng 12, 2016 tại phòng họp của Hội Đồng Thành Phố Santa Ana sẽ là biểu quyết việc đề cử một vài cư dân Santa Ana vào các chức vụ ủy viên của thành phố. Trong dịp này, Hội Đồng sẽ biểu quyết việc Nghị Viên Jose Solorio đề cử ông Ken Khanh Nguyễn vào chức vụ Ủy Viên Kế Hoạch (Planning Commissioner). Nếu ông Khanh nhận được đa số phiếu chấp thuận thì sẽ được tuyên thệ nhậm chức mới ngay sau đó.

Ủy Viên Kế Hoạch là thành viên trong Ủy Ban Kế Hoạch của thành phố, có trách nhiệm cố vấn cho Hội Đồng Thành Phố về các kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn trong thành phố theo quy trình và kế hoạch phát triển tổng quản dài hạn đã được đặt ra bởi Hội Đồng Thành Phố. Ủy Viên Kế Hoạch có trách nhiệm duy trì các quy luật, quy chế và quy định của thành phố và quyết định về việc sử dụng đất, các dự án phát triển, xây cất, các giấy phép và những hoạt động thương mại trong thành phố, v.v..

Ông Ken Khanh Nguyễn cư ngụ tại thành phố Santa Ana từ năm 1979. Ông được Nghị Viên Jose Solorio đề cử và được bổ nhiệm vào chức vụ Ủy Viên đặc trách Công Viên và Giải Trí của Santa Ana vào năm 2005. Vào năm 2006, sau khi Nghị Viên Jose Solorio đắc cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang California thì ông Nguyễn được Nghị Viên Vincent Sarmiento đề cử và được tiếp tục bổ nhiệm để đảm trách cương vị Ủy Viên đặc trách Công Viên và Giải Trí, và không lâu sau đó thì ông Nguyễn được các ủy viên đồng viện bầu làm Chủ Tịch của Hội Đồng Ủy Viên.

Năm 2010, ông Ken Nguyễn được Hội Đồng Thành Phố Santa Ana chính thức bổ nhiệm làm Đại Sứ Thành Phố cho cộng đồng người Việt Nam. Ông Ken Khanh Nguyễn không những là một gạch nối rất hữu hiệu và quan trọng giữa thành phố Santa Ana và cộng đồng Việt Nam, ông còn là người luôn hăng say phục vụ, nhiệt tình đóng góp cho mọi sinh hoạt mang lại lợi ích chung cho cộng đồng và luôn tranh đấu cho các nguyện vọng của cộng đồng.

Ông Ken Khanh Nguyen là người có công đầu trong việc Hội Đồng Thành Phố Santa Ana đưa ra các nghị quyết như là Nghị Quyết Công Nhận Cờ Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng của cộng đồng người Việt tại Santa Ana, Nghị Quyết Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Nghị Quyết Ngăn Cản Phái Đoàn của Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam đến Santa Ana và v.v..

Nghị Viên Jose Solorio cho biết, “Theo nhận xét của tôi và của các vị lãnh đạo khác của thành phố, ông Ken Nguyễn là người lãnh đạo cộng đồng rất được kính trọng và rất tin tưởng. Ông Nguyễn là người rất công bằng, rất am hiểu về những giá trị của cộng đồng và luôn đưa lợi ích của cộng đồng làm ưu tiên. Chúng tôi vô cùng hài lòng và hãnh diện khi có được ông Ken Nguyễn và phu nhân là cư dân của thành phố. Ông Ken Nguyen là người quyết tâm tạo Santa Ana là một thành phố lý tưởng để sinh sống, để thăm viếng và để hoạt động thương mại. Tôi đã có vinh dự đề cử ông Ken Nguyễn làm Ủy Viên Công Viên và Giải Trí vào năm 2005 và bây giờ tôi lại được có thêm hân hạnh để đề cử ông Ken Nguyễn vào Ủy Ban Kế Hoạch. Cùng bên nhau, chúng tôi sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp!”

Phát biểu về việc đề cử vào chức vụ mới, ông Khanh cho biết, “Thành phố Santa Ana là điểm khởi đầu của vùng Little Saigon, nếu chúng ta muốn cho cộng đồng chúng ta được phát triển mạnh thì chúng ta cần phải có sự thông cảm và hậu thuẫn mạnh từ chính quyền của các thành phố tại địa phương. Là một cư dân của Santa Ana trên 37 năm qua, tôi chỉ mong mỏi là được có cơ hội để đóng góp hữu hiệu hơn cho Santa Ana và cộng đồng người Việt, với cương vị mới này tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể giúp ích được hơn cho những nhu cầu về phát triển của cộng đồng người Việt tại Santa Ana.”

Theo kết quả của cuộc kiểm tra dân số vào năm 2010 thì thành phố Santa Ana có tổng số cư dân là 329,427, trong đó có 23,389 người là cư dân gốc Việt với tỷ lệ là 7.1% của tổng số cư dân trong thành phố.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp