Friday, 29/05/2020 - 04:36:34

Hơn 60% các gia đình ở Hoa Kỳ đã trả lời Thống Kê Dân Số năm 2020


(2020census.gov/ Facebook)

 

(Thông cáo báo chí của Census Bureau - Nha Thống Kê Dân Số - ngày 27 tháng 5, 2020)

Các đáp ứng cho thống kê dân số năm 2020 đang đi đúng hướng vì hơn 60% gia đình ở Hoa Kỳ đã trả lời Thống Kê Dân Số năm 2020, với khoảng bốn trong số năm hộ gia đình trả lời lựa chọn trực tuyến tại 2020census.gov.  Tỷ lệ tự trả lời trên internet cao hơn 9.2 phần trăm so với dự báo của Nha Thống Kê Dân Số, vì các gia đình tiếp tục ưa chọn trả lời trực tuyến hơn là qua điện thoại và thư tín trong việc thống kê dân số.

Trong một bản tin bằng video, Giám Đốc Nha Thống Kê Dân Số, Tiến sĩ Steven Dillingham cảm ơn mọi người đã đáp ứng để đạt được mức độ này và khuyến khích những người chưa trả lời hãy làm ngay để giúp định hình tương lai của họ trong 10 năm tới.

Vào giữa tháng Ba, hầu hết các gia đình đã nhận được thư mời để trả lời Thống Kê Dân Số năm 2020, sau đó là nhiều thư nhắc nhở và một bảng câu hỏi in trên giấy. Vào đầu tháng Tám những nhân viên Thống Kê Dân Số dự kiến sẽ đến thăm các gia đình chưa trả lời cuộc Thống Kê Dân Số năm 2020 .

Bắt đầu từ tuần thứ tư của tháng 5, phối hợp với các quan chức y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, Cục Thống Kê Dân Số bắt đầu tái khởi động từng giai đoạn của việc Thống Kê Dân Số năm 2020 tại một số  khu vực. Một phần của việc tái khởi động này là Nha Thống Kê Dân Số tiếp tục đặt thư mời Thống Kê Dân Số năm 2020 tại trước cửa nhà ở những khu vực mà đa số  các gia đình không nhận được thư tại nhà của họ. Khoảng 5% gia đình được tính trong hoạt động này, được gọi là Thư  Cập Nhật, trong đó nhân viên Thống Kê Dân Số xác nhận hoặc cập nhật địa chỉ của từng gia đình và sau đó để lại bảng câu hỏi thống kê dân số.

Sức khỏe và sự an toàn của các nhân viên Nha Thống Kê Dân Số và công chúng là vô cùng quan trọng. Tất cả nhân viên trở về làm lại sẽ được huấn luyện an toàn về các cách giãn cách xã hội và được cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân trước khi làm việc trở lại.

Bản đồ tỷ lệ trả lời trực tuyến của Nha Thống Kê Dân Số cho thấy tỷ lệ đáp ứng theo tiểu bang, thành phố, quận và đường thống kê dân số. Tính đến ngày 27 tháng 5, 2020 như sau:

• North River, tiểu bang North Dakota là thành phố có tỷ lệ tự trả lời internet cao nhất.

• Minnesota và Utah là hai tiểu bang có tỷ lệ trả lời internet cao nhất. 

Nói chung 10 tiểu bang có tỷ lệ tự trả lời cao nhất là:

1. Minnesota     70.1%

2. Wisconsin       67.5%

3. Iowa              66.9%

4. Michigan         66.8%

5. Nebraska        66.6%

6. Washington   65.6%

7. Ohio                  65.4%

8. Virginia            65.4%

9. Illinois               65.3%

10.  Indiana         65.1%

 

10 thành phố / đô thị có dân số 250,000 trở lên với tỷ lệ tự trả lời cao nhất là:

1.      Lincoln, Neb.            72.9%

2.      Louisville/Jefferson County Metro, Ky.        71.7%

3.      Madison, Wis.          70.7%

4.      Seattle, Wash.         69.9%

5.      Henderson, Nev.    69.4%

6.      St. Paul, Minn.         69.3%

7.      San Jose, Calif.         68.7%

8.      Portland, Ore.          67.9%

9.      Virginia Beach, Va.                 67.7%

10.     Minneapolis, Minn.              67.7%

 

Thử thách tỷ lệ trả lời Thống Kê Dân Số năm 2020

 

Để gia tăng tỷ lệ đáp ứng dành cho Cuộc Tổng Thống Kê Dân Số năm 2020 trên cả nước, Cục Thống Kê Dân Số đang thách thức các cộng đồng trên toàn quốc hoàn thành thống ê dân số trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư. Bộ công cụ trực tuyến bao gồm các ý tưởng giúp  các nhà lãnh đạo cộng đồng để họ khuyến khích mọi người đánh bại tỷ lệ tự trả lời Thống Kê Dân Số Năm 2010 của họ.

Chưa bao giờ việc tự trả lời dễ dàng dù la trực tuyến, hoặc qua điện thoại hay bằng thư lại dễ dàng như bây giờ  - Làm được tất cả mà không phải gặp một nhân viên thống kê dân số.

Để biết thêm tin tức hãy gọi 844-461-2020 hoặc truy cập 2020census.gov. 

Hiến pháp Hoa Kỳ bắt buộc phải thực hiện một cuộc thống kê dân số cứ sau mõi 10 năm. Mục tiêu của cuộc Tổng Thống Kê Dân Số Năm 2010 là liệt kê tất cả những người sống ở Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 (đó là Ngày Thống Kê Dân Số).

Thống kê dân số được sử dụng để xác định số lượng ghế mà mỗi tiểu bang nắm giữ tại Hạ Viện Hoa Kỳ và giúp các nhà lập pháp tiểu bang, địa phương và liên bang phân bổ hàng trăm tỷ đô la trong quỹ liên bang trong 10 năm tới.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp