Friday, 12/07/2019 - 09:30:31

Hội Phật Học Đuốc Tuệ thông báo về buổi giảng của ĐĐ Tánh Tuệ và khóa tu của tăng đoàn Trúc Lâm Đại Đăng

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements