Monday, 27/02/2017 - 09:33:35

Hội Đồng Liên Tôn vận động chính phủ Mỹ để ngăn chặn đàn áp tôn giáo tại VN


Dân Biểu Lou Correa (thứ ba từ bên trái) gặp các vị đại diện trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày thứ Năm, ngày 23 tháng 2, 2017 tại văn phòng của ông ở Santa Ana.

 

LITTLE SAIGON – Để ủng hộ cho công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam của Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam, và gần đây nhất là việc nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ và giam cầm các thành viên của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Vĩnh Long và đã thẳng tay đàn áp dân chúng Song Ngọc, Quỳnh Lưu và Nghệ An khi họ đòi Formosa bồi thường thoả đáng cho những thiệt hại mà Formoa đã gây ra cho họ, vào ngày 23 tháng 2, 2017, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm có Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (Tin Lành), Linh Mục Trần Văn Kiểm (Công Giáo), Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (Phật Giáo Hoà Hảo), Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Cao Đài) và ông Nguyễn Khanh, đã gặp Dân Biểu Liên Bang Lou Correa tại văn phòng Địa Hạt 46 của Hạ Viện Hoa Kỳ tại Quận Cam.
Trong buổi gặp gỡ, từng vị đại diện của các tôn giáo trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã lần lượt thay phiên nhau trình bày về những sự kiện đàn áp tôn giáo bởi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam của từng tôn giáo và những vị lãnh đạo tôn giáo và giáo dân hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam giam giữ hay quản thúc, luôn cả việc chính quyền Việt Nam đã thẳng tay đàn áp dân chúng Việt Nam khi họ lên tiếng đòi Formosa phải ngưng việc làm thiệt hại cho môi trường, nguy hại cuộc sống của người dân Việt Nam và phải bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại mà Formosa đã gây ra tại Việt Nam.

Dân Biểu Liên Bang Lou Correa cho biết là ông luôn đặc biệt quan tâm đến thực trạng tự do tôn giáo và những vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, ông sẽ luôn đứng bên cạnh cộng đồng người Mỹ gốc Việt để sánh vai tranh đấu cho tất những nguyện vọng chính đáng của cộng đồng Việt Nam và ông sẽ dùng mọi ảnh hưởng và quyền hạn để buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải ngưng tất cả các chính sách và việc đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Thêm vào đó, ông Lou correa xin Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ hãy giúp cho ông bằng cách nhận làm cố vấn về tôn giáo và nhân quyền cho ông và thường xuyên cho ông biết về những thông tin và các diễn biến liên quan đến tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, để ông có những biện pháp thích ứng ngay.

Trong dịp này, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đã trao cho Dân Biểu Lou Correa bản dịch Anh Ngữ của các bản Kháng Thư và Tuyên Cáo của Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam, các văn kiện liên quan đến việc đàn áp dân chúng Song Ngọc, Quỳnh Lưu và Nghệ An, khi họ đòi Formosa bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho họ, đồng thời danh sách những vị lãnh đạo tinh thần và giáo dân hiện đang bị giam cầm hay quản thúc vì đã tranh đấu cho tự do tôn giáo và công bằng.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1993, là một tổ chức bao gồm các lảnh đạo tinh thần của các tôn giáo gồm có: Cao Đài, Chính Thống Giáo, Công Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và Tin Lành.

Dân Biểu Liên Bang Lou Correa đại diện cho địa hạt 46th của Hạ Viện Hoa Kỳ. Ông từng làm dân biểu và nghị sĩ của California. Ông là một người bạn tốt và luôn nhiệt tình tranh đấu cho tất cả những nguyện vọng và nhu cầu của cộng đồng Việt Nam.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp