Thursday, 09/03/2017 - 08:18:45

HĐTP Westminster biểu quyết thông qua dự án lập Bia Tưởng Niệm Các Vị Tướng,Tá VNCH Tuẫn Tiết

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trong số báo ra ngày thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017 Viễn Đông đã loan tin Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ, hai tác giả của dự án lập bia tưởng niệm các vị anh hùng trong QL/VNCH đã tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4, 1975 đã đến thăm bổn báo và trình bày dự án. Vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, 8 tháng 3, 2017, trong phiên họp thường lệ, Hội Đồng Thành Phố đã biểu quyết 4/4 thông qua dự án nói trên.
Đến tham dự buổi họp có niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH) và phu nhân. Niên trưởng Trần Quan An (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ VNCH) và phu nhân Trần Xuân Mai, bà cũng là Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California; niên trưởng Hồ Sĩ Khải (cựu Đại tá QL/VNCH) và phu nhân; chiến hữu Shu A Cầu (Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Võ Bị); chiến hữu Sơn Đỗ (CSQG), ông Bùi Phát (Phó Thị Trưởng Garden Grove, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali); ông Michael Võ (Phó Thị Trưởng Fountain Valley); bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch CĐNV Liên Bang Hoa Kỳ); ông Hứa Trung Lập (Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo) năm đồng hương VN và một số cư dân khác trong thành phố cùng một số cơ quan truyền thông.

Hội Đồng TP Westminster trong phiên họp lúc 7 giờ tối thứ Tư, 8 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau nghi thức đọc lời tuyên thệ trước quốc kỳ Hoa Kỳ và lời cầu nguyện, Thị Trưởng Trí Tạ thay mặt HĐTP chào mừng mọi người và tuyên bố khai mạc buổi họp. Hiện diện trên hàng ghế dành riêng cho năm Nghị viên HĐTP, chúng tôi thấy vắng mặt Nghị Viên Margie L. Rice. Ngoài ra có sự hiện diện của vị luật sư thành phố và đại diện Sở Cảnh Sát Westminster, ông Tim Vũ.

Sau khi giải quyết một vài trường hợp trong nghị trình, các tham dự viên có ghi danh phát biểu được mời lên trước máy vi âm. Trước tiên là ông Michael Võ, kế đến có bác sĩ Võ Đình Hữu, niên trưởng Nguyễn Văn Ức, anh Sơn Đỗ và ông Shu A Cầu. Mỗi vị đều nêu lên tấm gương anh dũng của các vị Tướng, Tá trong QL/VNCH và CSQG đã tự kết liễu đời mình, không để rơi vào tay quân giặc Cộng ngay sau khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân Bắc Việt.


Một số niên trưởng QL/VNCH có mặt trong phiên họp đang cúi đầu tưởng niệm các Quân, Cán, Chính VNCH đã vị quốc vong thân. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Tất cả các lời phát biểu của các vị trên đều cho thấy, việc xây tấm bia tưởng niệm là cần thiết, là tấm lòng của những người còn sống vinh danh các anh hùng đã hiến dâng đời mình cho Tổ Quốc, là tấm gương cho các thế hệ tiếp nối; cuối cùng các vị phát biểu đều mong muốn được Hội Đồng Thành Phố thông qua, để thành phố Westminster có thêm một tấm bia tưởng niệm năm vị Tướng QL/VNCH: Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam (Tư Lệnh Quân Đoàn IV); Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng (Tư Lệnh Phó QĐ IV); Chuẩn Tướng Trần Văn Hai (Tư Lệnh Sư Đoàn 7 BB); Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ (Tư Lệnh Sư Đoàn 5 BB) và Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long (Chánh Sở Tư Pháp, Bộ Chỉ Huy CSQG Vùng I).

Các vị trên là những vị tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4, 1975. Ngoài ra còn rất nhiều binh sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan các cấp cũng đã dùng cái chết để nói lên quyết tâm của mình, không để rơi vào tay Cộng quân. Chiến hữu Đỗ Sơn, trong lúc phát biểu ông đã hết sức xúc động, không cầm được nước mắt khi nhắc đến sự can đảm hy sinh của những vị tướng, tá vừa nêu.


Niên trưởng Nguyễn Văn Ức, một trong năm tham dự viên phát biểu xin thông qua dự án xây Bia Tưởng Niệm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Nghị Viên Dr. Kimberly Hồ, đồng tác giả dự án cũng rơi lệ khi cô nhắc đến những cái chết oanh liệt của các tướng lãnh QL/VNCH mà cha cô, cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải đang hiện diện tại đây, cô nghĩ rằng chắc chắn cha cô cũng cảm thấy hãnh diện với màu cờ sắc áo của QL/VNCH khi có những vị tướng can trường, bất khuất như vậy.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng có lời phát biểu, nói lên nguyện vọng của ông và nghị viên Kimberly, hai người trẻ trong cộng đồng Việt tỵ nạn muốn đền ơn đáp nghĩa những vị anh hùng bất khuất của QL/VNCH.
Sau đó, Hội Đồng Thành Phố gồm Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Kimberly Hồ và Nghị Viên Sergio Contreras đã biểu quyết 4/4 thông qua dự án xây bia Tưởng Niệm bên cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Westminster.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp