Wednesday, 25/12/2019 - 03:53:45

Hàng trăm ngàn người đề nghị Target ngưng dùng túi nhựa

MINNEAPOLIS - Một khách hàng của hãng Target mới đây đã lập thỉnh nguyện thư trên mạng để yêu cầu hãng bán lẻ này ngừng sử dụng túi nhựa. Nhà tổ chức biểu tình Theresa Carter và các khách hàng Target khác dự định sẽ gởi bức thư chứa 455,000 chữ ký cho trụ sở chính của Target ở Minneapolis, Minesota, vào thứ Năm, cũng là một trong những ngày có đông người mua sắm nhất trong năm.
Trước thông tin này, Target cho biết hãng đã thực hiện một số bước để giảm sử dụng túi nhựa, bao gồm việc đổi phương pháp đóng gói hàng hóa, và dùng túi nhựa có 40% vật liệu tái chế. Target cũng đã đặt nhiều thùng nhận rác tái chế tại các cửa hàng trên khắp Hoa Kỳ, bắt đầu từ năm 2010. Hãng Target có hơn 1,800 cửa hàng trên cả nước. Người Mỹ mỗi năm thải ra hơn 4 triệu tấn túi nhựa và các loại bao gói nhựa. Chỉ khoảng 13% số này được tái chế.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp