http://vdcms.viendongdaily.com/VDCMS/Res/images/button-update.png
Sunday, 29/10/2017 - 05:48:11

Hai học sinh gốc Việt được tặng giải thưởng nhân đạo Úc
Bà Gabi Hollows, em Thomas Hồ Nguyễn Bùi, và ông Bộ Trưởng Giáo Dục Rob Stokes của New South Wales tại Quốc Hội Tiểu Bang ở Sydney. (Fairfield City Champion)

SYDNEY - Giải thưởng Fred Hollows Humanity Awards được trao cho những học sinh lớp Sáu từng có những hành động chứng tỏ nhân cách đạo đức đối với người khác, noi theo gương của ông Fred Hollows.
Theo tin của nhật báo Fairfield City Champion, hai giải thưởng được trao năm nay đều vào tay hai nam sinh Úc gốc Việt.

Một trong hai em này là James Nguyễn Bùi, học sinh trường tiểu học Công Giáo Our Lady of the Rosary Catholic Primaty School nhận được trao tặng giải thưởng Humanity Awards năm 2017, tại Trụ Sở Quốc Hội ở Sydney vào ngày thứ Hai, 23 tháng 10.

Việc em dấn thân chăm sóc, tôn trọng, và quan tâm tới các bạn cùng trang lứa, và nhất là tới tất cả những học sinh nào gặp khó khăn trong việc kết bạn ở trong trường, là điều không có ai sánh bằng, tờ báo cho biết.

James Nguyễn Bùi đã chứng tỏ lòng tử tế ở trường học và cho các bạn của em, bằng nâng đỡ những bạn nào có vẻ không vui hoặc đang cô đơn, và nhanh chóng giúp đỡ bất cứ ai bị tổn thương hoặc bị thương tích khi chơi thể thao.


Bà Gabi Hollows thuộc hội trao giải Fred Hollows Humanity Awards, em James Nguyễn Bùi, và Bộ Trưởng Giáo Dục Rob Stokes của New South Wales tại Quốc Hội Tiểu Bang ở Sydney. (Fairfield City Champion)

Gia đình em sống ở Fairfield. Em được khen là đặc biệt hay giúp đỡ các học sinh nhỏ tuổi hơn, rất rộng lượng với thời giờ dành cho người khác.

Trong lời tuyên bố khi nhận giải thưởng, James Bùi nói, “Em cảm thấy phấn khởi khi lãnh giải thưởng, và rất hãnh diện. Em biết rằng việc lãnh giải thưởng này cũng làm cho cha mẹ và trường em rất hãnh diện và và rất vui.

“Điều quan trọng là bày tỏ lòng trắc ẩn, sự liêm chính và tử tế, vì tất cả chúng ta đều cùng sống chúng trong một đại gia đình nhân loại. Chúng ta có bổ phận và trách nhiệm phải chăm sóc lẫn nhau.”
Sư huynh hiệu trưởng Nicholas Harsas nói rằng James Nguyễn Bùi rất “lễ phép và tôn trọng những người khác” và ý kiến của họ. Ông nói, “Giải thưởng Fred Hollows Humanity Award khuyến khích các học sinh biểu lộ lòng trắc ẩn, liêm chính và tử tế, và tạo ra một sự khác biệt tích cực trong cộng đồng trường học của các em, và đây là James Bùi. James được công nhận là một học sinh viên có những đức tình lớn lao này, và luôn luôn bao gồm những người khác và sẵn sàng giúp đỡ ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào em có thể.”

Học sinh 11 tuổi này là một trong hai em ở Fairfield nhận được giải thưởng Humanity Award do bà Gabi Hollows trao tặng.

Em thứ nhì từ Fairfield được giải là Thomas Hồ, học sinh trường tiểu học St Johns Park Primary, đã được để cử bởi cô giáo của em là Shereline Cummings, vì em thường tình nguyện trong cộng đồng người Việt cũng như ở trường.

Thomas Hồ là thành viên của Hội Đồng Đại Diện Trường, một Peer Support Leader (Lãnh Đạo Hỗ Trợ Trang Lứa), và cũng là một Patrol Leader (Chỉ Huy Tuần Tra) trong Hội Hướng Đạo.
Cô Cummings nói, “Thomas tôn trọng và quan tâm đến sự an vui của những người khác, luôn luôn nể nang những người khác. Em hãnh diện đại diện cho trường chúng tôi trong nhiều hoạt động ngoại khóa, từ thể thao cho tới tranh luận.”
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp