Friday, 27/07/2018 - 12:34:56

Hai dân biểu Mỹ khuyên Trung Cộng "hãy tưởng tượng" Đức Đạt Lai Lạt Ma được về quê hương

HOA THỊNH ĐỐN - Lãnh tụ khối thiểu số Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) và James McGovern (Dân Chủ-Massachusetts) đã kêu gọi Trung Quốc hãy để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được trở về Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thoát khỏi cộng sản ở đất nước của ngài trong năm 1959, sau khi Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng vào năm 1950. Từ đó ngài sống lưu vong ở Dharamsala, Ấn Độ. Vì ngài kêu gọi độc lập cho Tây Tạng, chính phủ Trung Quốc cấm trưng hình ảnh của ngài, và đi đến những việc thái quá khi bắt cóc vị kế nhiệm ngài, là Panchen Lama lúc mới 6 tuổi.

Bà Pelosi và ông McGovern nhận thấy thái độ thù địch của Trung Quốc đối với nhà lãnh đạo tinh thần này. Tuy nhiên họ nhấn mạnh, “Trung Quốc nên chọn một con đường khác là điều không quá trễ. Hãy tưởng tượng thế giới phản ứng ra sao, nếu Trung Quốc khẳng định quyền của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 trở về quê hương, nếu ngài ước muốn như vậy. Hãy tưởng tượng nếu họ có đủ khả năng để có lòng tôn trọng mà Ngài xứng đáng nhận được với tư cách là một người của hòa bình. Hãy tưởng tượng nếu thông qua việc đối thoại chân thành, họ tìm cách giảm bớt căng thẳng, thay vì thi hành những chính sách làm trầm trọng thêm căng thẳng. Hãy tưởng tượng.”

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising