Monday, 22/04/2019 - 04:01:58

Hai Dân Biểu Ash Kalra và Tyler Diệp thành lập Khối Nhân Quyền Cho VN tại Quốc Hội California


DB Tyler Diệp và DB Ash Kalra tại Quốc Hội California. (Hình cung cấp)


SACRAMENTO - Để tưởng niệm Tháng Tư Đen 2019, hai nhà lập pháp Ash Kalra (Dân Chủ - San Jose) và Tyler Diệp (Cộng Hòa - Westminster) đã tuyên bố thành lập Khối Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Quốc Hội Tiểu Bang California, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4, 2019. Dân Biểu Ash Kalra giữ vai trò Chủ Tịch và Dân Biểu Tyler Diệp là Phó Chủ Tịch. Đây là lần đầu tiên một số thành viên của lưỡng viện Quốc Hội California đồng ý làm việc này.

Khối Nhân Quyền Cho Việt Nam sẽ là tiếng nói chung chống lại sự lạm dụng liên tục của Cộng Sản Việt Nam đối với các quyền căn bản của con người và tự do tôn giáo. Tất cả các thành viên của Khối này sẽ cùng nhau làm việc và kết hợp với các nhà hoạt động trong và ngoài Việt Nam.

“Tôi hãnh diện được hợp tác với ông Tyler Diệp trong việc thành lập Khối Nhân Quyền Cho Việt Nam. Đại diện cho thành phố San Jose với cộng đồng người Việt lớn nhất ở bất kỳ thành phố nào ngoài Việt Nam, tôi biết tầm quan trọng của việc đứng lên chống lại chế độ áp bức ở Việt Nam và hỗ trợ những người có can đảm kêu gọi sự lạm dụng nhân quyền lan tràn tại Việt Nam,” ông Ash Kalra nói.

“Tôi cảm ơn ông Ash Kalra vì sự lãnh đạo và hợp tác của ông trong việc thành lập Khối này. Tôi mong muốn được làm việc với các đồng nghiệp trong Khối, để đấu tranh cho những người bị tù đầy vì họ đã thực thi quyền căn bản của con người,” Tyler Diệp phát biểu trước sàn Quốc Hội California.

Sau đây là danh sách các nhà lập pháp tiểu bang trong Khối Nhân Quyền Cho Việt Nam (D-Dân Chủ, C-Cộng Hòa, DB-Dân Biểu, NS-Nghị Sĩ):
DB Sharon Quirk-Silva (D-Fullerton)
DB Tom Daly (D-Anaheim)
DB Kasen Chu (D-San Jose)
DB Phil Chen (C-Walnut)
DB Todd Gloria (D-San Diego)
DB Wendy Carrillo (D-Los Angeles)
DB Adrin Nazarian (D-Van Nuys)
DB Cottie Petrie-Norris (D-Laguna Beach)
DB Lorena Gonzalez (D-San Diego)
TNS Tom Umberg (D-Santa Ana)
NS Bob Wieckowski (D-San Francisco)
NS Jim Beall (D-San Jose)

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising