Friday, 10/05/2019 - 11:17:30

Hạ Viện đòi IRS cung cấp hồ sơ thuế của tổng thống

Ủy Ban Quản Lý Thuế Hạ Viện ngày thứ Sáu đã ra lệnh triệu tập, yêu cầu Bộ Ngân Khố và Sở thuế IRS cung cấp hồ sơ thuế trong 6 năm của Tổng Thống Donald Trump, sau khi Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin phớt lờ yêu cầu của đảng Dân Chủ. Lệnh triệu tập, yêu cầu được giao hồ sơ thuế của Tổng Thống vào ngày 17 tháng 5, được ban hành dựa trên một quy định vào thời những năm 1920, nói rằng Bộ Ngân Khố phải giao các thông tin thuế được yêu cầu cho Quốc Hội.
Luật sư của Tòa Bạch Ốc dự kiến sẽ chống lại lệnh triệu tập, với ý kiến cho rằng yêu cầu của đảng Dân Chủ không phục vụ cho bất kỳ mục đích lập pháp nào. Chủ tịch Ủy Ban Quản Lý Thuế, Dân Biểu Richard Neal, nói rằng yêu cầu của Ủy Ban là nhằm xác định xem các phương pháp kiểm toán của Sở thuế IRS đối với tổng thống đương nhiệm có cần được soạn thảo thành một đạo luật hay không.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp