Monday, 10/04/2017 - 10:20:32

Gorsuch tuyên thệ nhậm chức thẩm phán Tối Cao Pháp Viện


Ông Neil Gorsuch tuyên thệ trước sự chứng kiến của vợ Marie Louise Gorsuch, Tổng Thống Donald Trump, và Thẩm Phán Anthony Kennedy tại Vườn Hồng sáng thứ Hai. (Chip Somodevilla/ Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Ông Neil Gorsuch đã tuyên thệ nhậm chức và trở thành vị thẩm phán thứ 113 trong lịch sử của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Vị thẩm phán thứ chín này sẽ đưa tòa án trở lại hoạt động toàn lực, sau 14 tháng khó làm việc vì chỉ có tám thẩm phán, thiếu một ghế.

Trước khi ông Gorsuch tuyên thệ, Thẩm Phán John Roberts đã làm những thủ tục đầu tiên trong một buổi lễ riêng, trong phòng họp của các thẩm phán. Trong nghi thức hôm thứ Hai, ông Gorsuch đọc lời tuyên thệ, đặt bàn tay lên một cuốn Thánh Kinh của gia đình do vợ ông là bà Louise cầm. Tất cả tám vị thẩm phán tại chức đều tham dự, cùng với hầu hết những người phối ngẫu của họ. Ngoài ra còn có hai cô con gái của ông Gorsuch, cũng như bà quả phụ và một người con trai của cố thẩm phán Antonin Scalia, người mà ông Gorsuch được đưa vào kế nhiệm.

Cách hai giờ sau đó tại Tòa Bạch Ốc, ông Gorsuch đã tuyên thệ theo hiến pháp dành cho nhân viên của chính phủ liên bang. Người chủ trì buổi lễ này là thẩm phán Anthony Kennedy, người đang giữ chức lâu năm nhất tại Tối Cáo Pháp Viện hiện nay. Chính ông Kennedy từng tuyển dụng ông Gorsuch làm thư ký luật pháp cách đây gần một phần tư thế kỷ, trước khi ông Gorsuch trở thành thẩm phán tại tiểu bang Colorado. Tổng Thống Donald Trump, người bổ nhiệm ông Gorsuch vào ngày 31 tháng Giêng, đã giới thiệu ông Gorsuch với một khán giả ủng hộ trong Khu Vườn Hồng tại Tòa Bạch Ốc.

Sau đó ông Gorsuch, thành viên người mới nhất và trẻ nhất (ở tuổi 49) của Tối Cao Pháp Viện có thể bắt tay vào việc. Ông sẽ phải làm việc với một khối lượng công việc quan trọng. Trong đó có những vụ án phải được thụ lý trong hai tuần tới, trong số đó có một vụ quan trọng về việc tách ly giáo hội và nhà nước. Có những thỉnh nguyện thư phải xem xét. Điều này có thể dẫn đến những vụ án mới trong thời gian sắp tới, về vấn đề súng, những quyền bỏ phiếu, và hôn nhân đồng tính. Và có những trường hợp đã được thụ lý có thể gặp bế tắc với tỷ số phiếu biểu quyết 4-4, trong đó ông Gorsuch có thể được đề nghị bỏ lá phiếu quyết định sau một phiên tái thụ lý.

Vào ngày thứ Sáu tuần qua, sau mấy ngày tranh cãi, ông Gorsuch đã được Thượng Viện chấp thuận với tỷ số phiếu 54-45. Trong những ngày tranh cãi đó, phe Dân Chủ muốn ngăn chặn lại việc xem xét chuyện đề cử ông Gorsuch, bằng cách sử dụng quyền phát biểu thật lâu để trì hoãn của phe thiểu số. Thế nhưng phía Cộng Hòa đã tránh được cuộc trì hoãn này, bằng cách thay đổi các quy định của Thượng Viện, nhằm loại bỏ ngưỡng 60 phiếu cần phải có để đem ra thảo luận về những việc đề cử vào tòa án cao cấp.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp