Saturday, 07/07/2018 - 12:29:14

Giữ Chặt Mối Dây - Lập Kỷ Lục Mới


Chi nhánh Canada
Phái đoàn chi nhánh Canada đang chụp hình lưu niệm ngay trước cổng trại Thẳng Tiến 11. Trong quá khứ, chi nhánh Canada đã đóng góp với Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam qua việc tổ chức thành công: Trại Thẳng Tiến 2 vào năm 1988; Trại kỷ niệm 80 năm Hướng Đạo VN vào năm 2010. Ngày 2 tháng 7, 2018, chi nhánh Canada đóng góp thêm: Một tân Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo VN, Trưởng Trần Quang Thanh Trang. (Ảnh: Hồ Đăng)

Tin HỒ ĐĂNG

Giữ Chặt Mối Dây - Lập Kỷ Lục Mới đã là chủ đề của Trại Họp Bạn Thế Giới Thẳng Tiến 11 của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam

Đây là trại tổ chức mỗi 4 năm dành riêng cho các đơn vị thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam và đã là một truyền thống tốt đẹp kỳ thứ 11. Trại đã quy tụ khoảng 1,700 trại sinh đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Được biết trại Thẳng Tiến đầu tiên tại Pháp vào năm 1985.
Trại họp bạn Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến 11 đã được tổ chức từ ngày thứ Năm 28 tháng Sáu đến ngày thứ Tư, 4 tháng 7, 2018 tại Camp Snyder, thành phố Haymarket, tiểu bang Virginia.

Trại TT11 do công khó của Trại Trưởng Phạm Ngọc Quế Chi đứng ra phối hợp tổ chức và cũng đã nhận được sự tích cực hổ trợ của ông Les Baron, Scout Executive của Châu Thủ Đô, Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ và bà Lidia Soto-Harmon, Chief Executive Officer của Châu Thủ Đô, Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ.
Được biết, Trại Thẳng Tiến 12 sẽ được tổ chức tại Úc Đại Lợi.

Các em Hướng Đạo Sinh Việt Nam đã có 7 ngày thật an toàn để vui chơi, học hỏi , kết thân trong tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc, hội nhập nhưng không bị đồng hóa. Điều này đã thể hiện rất rỏ qua các tiết mục văn nghệ trong trại, điển hình như phần hoạt cảnh “Thà Làm Quỷ Nước Nam” ngay vào sáng thứ Sáu, ngày khai mạc trại.

Trại không chỉ chú trọng đến các em Hướng Đạo Sinh mà còn quan tâm đến quý Hướng Đạo Trưởng Niên, dù lớn tuổi nhưng ngọn lửa Hướng Đạo vẫn còn mãi trong tim.

Trong dịp này, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đã có Trưởng Tân Chủ Tịch Trần Quang Thanh Trang từ Canada thay thế cho Trưởng Võ Thành Nhân đã tận tụy phục vụ trong nhiều năm qua.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising