Tuesday, 10/01/2017 - 07:10:30

Giám sát viên Quận Cam tuyên thệ


Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ đã tuyên thệ vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Ba, 10 tháng 1, 2017 tại The Board Hearing Room, Hall of Administration, 333 W. Santa Ana Blvd, thành phố Santa Ana. Các vị Giám Sát thuộc Hội Đồng Giám Sát Orange County vừa đắc cử trong cuộc bầu cử mới đây cũng tuyên thệ cùng với LS Andrew Đỗ. Đứng chủ tọa lễ tuyên thệ cho GSV Andrew Đỗ là bà chánh án hình sự Cheri Phạm, cũng là phu nhân của ông. Trong hình, GSV Andrew Đỗ tay trái đặt trên cuốn sách do ái nữ của ông cầm, tay phải giơ lên cao nhắc lại lời tuyên thệ của bà chánh án. Sau khi tuyên thệ, GSV Andrew Đỗ ôm hôn vợ và nhường chỗ cho các vị Giám Sát Viên khác tuyên thệ. Ông Andrew Đỗ đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, nhiệm kỳ 2017 - 2020. (Tin ảnh: Thanh Phong/ Viễn Đông)
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp