Sunday, 10/12/2017 - 03:12:25

Garden Grove mở buổi hội thảo cộng đồng về đề nghị tăng tiền nước 3%


(Getty Images)

GARDEN GROVE - Dưới đây là thông báo của thành phố được gởi đến báo chí trong tuần qua:
Ban Public Works Thành phố Garden Grove sẽ tổ chức một buổi hội thảo cộng đồng về đề nghị gia tăng tiền nước. Buổi hội thảo sẽ diễn ra vào chiều thứ Năm, ngày 14 tháng 12, từ 6 giờ đến 8 giờ tối, tại Garden Grove Community Meeting Center, địa chỉ 11300 Stanford Avenue.

Cuộc hội thảo sẽ đưa ra các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như các dự án cải thiện vốn cần thiết và chi phí dẫn đến việc dự kiến tăng 3% khởi đầu giá tiền nước đối với một gia đình trung bình.

Ban Public Works của thành phố và các chuyên gia tư vấn sẽ có mặt để trình bày, trả lời câu hỏi và tính toán các khoản tiền nước nếu được yêu cầu bằng cách dùng mức giá nước mới được đề nghị.

Người dân sẽ nhận được thông báo gửi qua đường bưu điện vào tháng Giêng, 2018 cho một buổi điều trần công khai trong vòng 45 ngày về đề xuất gia tăng tiền nước.

Sẽ có thông dịch viên tiếng Việt sẵn sàng trợ giúp tại buổi hội thảo. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Ban Public Works Garden Grove tại số (714) 741-5520 hoặc vào thăm trang web của thành phố là www.ci.garden-grove.ca.us/pw/water-rate-study.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp