Thursday, 27/10/2016 - 09:09:51

Garden Grove cung cấp bao cát cho dân chống lụt, nhớ mang theo xẻng


Bao cát chặn nước lụt ở ngoài đường. (Getty Images)


Để chuẩn bị cho mùa mưa sắp đến và giúp người dân đề phòng tình trạng nước lụt tràn vào nhà, chính quyền của Thành Phố Garden Grove sẽ cung cấp 10 bao cát miễn phí cho mỗi gia đình sống tại Garden Grove.
Theo thông báo của thành phố được gởi đi ngày thứ Năm, cát và bao đựng cát sẽ được phân phố tại ba trạm cứu hỏa sau:
- Fire Station #2, 11805 Gilbert Street
- Fire Station #3, 12132 Trash Ave
- Fire Station #4, 12191 Valley View Street
Xin đem theo giấy tờ để chứng minh là cư dân Garden Grove. Cư dân đến lấy cát xin mang theo xẻng để xúc.
Trạm cứu hỏa số 2 và số 3 yêu cầu người dân gọi trước bằng cách gọi Sở Cứu Hỏa Garden Grove ở số (714) 741-5600.

Trạm cứu hỏa số 4 cung cấp bao cát không cần hẹn trước. Cư dân được yêu cầu đem xẻng của mình và chịu trách nhiệm về việc chuyên chở cũng như đổ đầy các bao cát.

Municipal Service Center sẽ đổ đầy và cung cấp bao cát cho người lớn tuổi và người khuyết tật gọi lấy hẹn trước, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 6:30 sáng đến 5:30 chiều. Xin gọi ban Public Works ở số (714) 741-5375.
Để biết thêm thông tin, xin gọi ban Public Works ở số (714) 741-5375 hoặc Sở Cứu Hỏa Garden Grove ở số (714) 741-5600.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp