Monday, 13/03/2017 - 10:47:49

Duterte bây giờ mới biết ớn Trung Cộng

MANILA - Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho hải quân xây dựng “những cấu trúc,” để khẳng định chủ quyền trên một vùng biển ở phía đông nước này. Manila cho biết một chiếc tàu khảo sát của Trung Quốc đã thăm dò ở khu vực đó trong năm ngoái.

Phi Luật Tân đã gửi một kháng thư ngoại giao đến Bắc Kinh, sau khi chiếc tàu ấy được theo dõi đang lai vãng ở Benham Rise, một khu vực rộng lớn nằm ở phía đông Phi Luật Tân. Vào năm 2012, Liên Hiệp Quốc tuyên bố khu vực ấy là một phần của thềm lục địa Phi Luật Tân.

Manila nói rằng Benham Rise là một vùng phong phú về đa dạng sinh học và các trữ lượng cá.
Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng chiếc tàu ấy đã thực hiện “quyền tự do hải hành bình thường và quyền đi băng qua vùng lãnh hải ấy,” và không làm gì thêm nữa.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana nói rằng ông Duterte chỉ thị phải gia tăng những cuộc tuần tra hải quân ở khu vực đó, và xây dựng các cấu trúc “cho người ta biết rằng vùng này là của chúng ta.” Ông không cho biết cụ thể những cấu trúc nào sẽ được dựng lên. Ông Lorenzana nói với các phóng viên tối Chủ Nhật, “Chúng tôi lo ngại. Họ (Trung Quốc) không có việc gì để đi tới đó.”

Mặc dù chấp nhận lời giải thích của Trung Quốc, ông Lorenzana nói rằng rõ ràng là chiếc tàu của Trung Quốc không đi xuyên qua khu vực như tàu bình thường, vì nó dừng lại nhiều lần, trong những khoảng thời gian dài.

Trong tuần qua, ông Lorenzana nói rằng ông nghi ngờ các hoạt động của Trung Quốc ở gần Benham Rise. Ông gợi ý rằng những hoạt động ấy có thể là một phần của những cuộc khảo sát, để kiểm tra các độ sâu của nước cho những lộ tuyến tàu ngầm của Trung Cộng chạy tới Thái Bình Dương.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp