Wednesday, 20/04/2016 - 09:59:24

Dự luật phải mua cờ Mỹ sản xuất tại Mỹ được Thượng Viện California thông qua

SACRAMENTO - Ủy Ban Tổ Chức Chính Quyền Thượng Viện California vừa thông qua Dự Luật SB 1012 do NS Janet Nguyễn giới thiệu, đòi hỏi tất cả cờ do tiểu bang California và các chính quyền địa phương trong tiểu bang mua bằng tiền thuế của dân, phải do các công ty Mỹ làm và sản xuất tại Mỹ.

Cơ Quan Dịch Vụ Tổng Hợp California hiện nay mua cờ từ nhà tù. Những lá cờ này được làm bằng sản phẩm vải sợi do nhà tù nữ ở Chowchilla sản xuất. Tuy nhiên, California chưa có luật đòi hỏi mua cờ Mỹ hoặc cờ California từ cơ sở này, hoặc bất cứ cơ sở nào khác tại Hoa Kỳ.

Vì thế, các chính quyền địa phương mua cờ từ nhiều nguồn khác nhau. Luật chính quyền có một số đòi hỏi liên quan đến treo cờ rất khắt khe nhưng lại không đề cập đến việc phải mua cờ ở đâu. Dự Luật SB 1012 sẽ đòi hỏi tất cả chính quyền tiểu bang và địa phương, phải mua cờ có nguyên liệu của quốc nội và được sản xuất tại Hoa Kỳ.

Dự Luật SB 1012 bao gồm các đồng tác giả khác như Nghị Sĩ Joel Anderson, Nghị Sĩ Pat Bates, Nghị Sĩ Tom Berryhill, Nghị Sĩ Jean Fuller, và Nghị Sĩ Jim Nielsen, cũng như Dân Biểu Bill Brough và Dân Biểu Devon Mathis.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp