Tuesday, 26/09/2017 - 08:40:16

Dean Trần tranh cử nghị sĩ tại Massachusetts

Dean Trần

WORCHESTER – Vào đầu tháng Chín này, ông Dean Trần, 41 tuổi, đã thông báo tham gia cuộc đua tranh chức nghị sĩ tiểu bang đại diện hai vùng Worcester và Middlesex.


Ông là một nghị viên thành phố lâu năm. Vào năm ngoái Dean Trần thua phiếu trong cuộc đua chức dân biểu tiểu bang.


Những người ủng hộ Dean Trần trong một cuộc diễn hành địa phương.

Trong cuộc đua nghị sĩ lần này, Dean Trần thuộc đảng Cộng Hòa là ứng cử thứ sáu tuyên bố tranh cử. Năm người kia là Nghị Viên Michael Kushmerek thuộc đảng Dân Chủ, ông Michael Mahan, bà Nghị Viên Sue Chalifoux Zephir, bà Nghị Viên Claire Freda độc lập, và ông Lou Marino thuộc Cộng Hòa.

Trong thư thông báo tranh cử, Dean Trần cho biết, “Tôi rất vui mừng khi đưa ra đề nghị là ứng cử viên nghị sĩ tiểu bang cho Worcester và Middlesex. Tôi xin chúc mừng nữ Nghị Sĩ Jennifer Flanagan được Thống đốc Baker bổ nhiệm vào Ban Kiểm Soát Cây Cần Sa. Chúng tôi rất biết ơn những năm tháng làm việc chuyên sâu về dịch bệnh opioid và các vấn đề nhận thức về sức khỏe tâm thần của bà. "

Dean Trần hứa rằng ông sẽ tích cực làm việc với tất cả để đối phó và giải quyết tình trạng nghiện ma túy. Ông liệt kê bảy mục tiêu chính khác như hỗ trợ các trường công, hỗ trợ tài chính đường bộ và cầu, giảm thuế và tăng trưởng kinh tế.

Dean Trần nói, “Tôi đã phải đối phó trước những khó khăn từ khi mới 5 tuổi, lúc gia đình tôi phải rời Việt Nam để thoát khỏi chế độ cộng sản. Tôi muốn đảm bảo rằng giấc mơ Mỹ vẫn luôn sẵn có cho người dân của huyện và đất nước chúng tôi. "

Dean Trần tốt nghiệp cử nhân từ Đại học Brandeis, sau đó bắt đầu sự nghiệp về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm máy tính.

Dean Trần bầu thành viên hội đồng thành phố Fitchburg, lần đầu tiên được bầu vào năm 2006.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp