Saturday, 09/03/2019 - 09:39:18

Đề nghị Westminster thành lập Tiểu Ban Cứu Xét Thủ Tục Xây Dựng


Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ đến tòa soạn với đề nghị thành lập “Tiểu Ban Cứu Xét Thủ Tục Xây Dựng Gia Cư và Cơ Sở Thương Mại” sáng thứ Sáu. (Phúc Quỳnh/Viễn Đông)


WESTMINSTER - “Nhiều cư dân đã gọi đến Thành Phố và nêu thắc mắc về việc sửa chữa nhà của họ. Rồi những nhà thầu nữa, họ cũng gọi tới Thành Phố để than phiền về vấn đề thủ tục hành chánh sao mà lâu quá, làm chậm trễ công việc xây cất của họ,” Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói, nhân dịp ghé tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông vào sáng thứ Sáu.

“Nhiều lắm, chúng tôi nhận được nhiều cú gọi, nghe những thắc mắc của cư dân về việc xây cất trong Thành Phố Westminster,” Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ nói thêm với báo Viễn Đông.

Hai viên chức cao cấp nhất của chính quyền thành phố đã đến tòa soạn để giải thích về một đề nghị mà họ tin rằng rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển ngày càng lớn mạnh của Thành Phố Westminster.

Đề nghị này là thành lập một tiểu ban để tiếp xúc và phỏng vấn những ai đã hoặc đang trong tiến trình xây nhà, sửa nhà, xây cất cơ sở kinh doanh. Những người này có thể là các cư dân, các chủ nhà hoặc những công ty thầu muốn trình bày ý kiến, đề nghị thay đổi quy luật, hoặc chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến các hoạt động xây dựng, từ việc cất thêm một căn nhà nhỏ hợp lệ ở sân sau, sửa garage thành chỗ ở, cho đến dựng lên những cơ sở thương mại, y tế, khách sạn, vân vân.

Đề nghị có tên là “Residential and Commercial Development Process Review Subcommittee” (tạm dịch, Tiểu Ban Cứu Xét Thủ Tục Xây Dựng Gia Cư và Cơ Sở Thương Mại), do Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ đưa ra.

Vào chiều thứ Tư tuần sau, ngày 13 tháng 3, 2019, Hội Đồng Thành Phố sẽ bàn thảo, thâu nhận ý kiến và biểu quyết về đề nghị thành lập tiểu ban nói trên. Mọi người được khuyến khích đến dự để đóng góp ý kiến, chia sẻ mọi vấn đề liên quan đến xây dựng nhà cửa, cơ sở kinh doanh, mà từ đó Hội Đồng Thành  Phố sẽ quyết định có nên lập Tiểu Ban Cứu Xét Thủ Tục Xây Dựng hay không.

Nếu được thành lập, Tiểu Ban sẽ lắng nghe những ý kiến, thu thập những đề nghị qua những cuộc phỏng vấn với người dân, nhà thầu, chủ đầu tư, hay chủ nhà về những gì mà họ cho là trở ngại hoặc khó khăn trong các thủ tục hành chánh, ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện dự án xây cất. Những thủ tục nào tốt cũng sẽ được ghi xuống. Từ đó Tiểu Ban sẽ chuyển những ý kiến đến Ban Quản Trị Thành Phố, nơi mà các viên chức sẽ cứu xét những đề nghị của người dân để có thể cải thiện những thủ tục hiện nay, hoặc soạn ra thủ tục mới, hầu giúp cho việc xây dựng được dễ dàng, mau chóng hơn.
“Đây là một đề nghị rất dân chủ,” ông Tạ Đức Trí nói.

Hiện nay mỗi dự án xây dựng có những thủ tục, tiến trình mà đa số cư dân có thể không biết rõ. Tiểu Ban Cứu Xét Thủ Tục Xây Dựng sẽ ghi nhận những thắc mắc của cư dân. Các nhà thầu cũng đôi khi gặp trở ngại trong thủ tục hành chánh khi thực hiện một dự án xây cất, nhỏ cũng như lớn. Tiểu Ban cũng sẽ lắng nghe, tìm hiểu vấn đề của các nhà thầu để trao lại cho Ban Quản Trị Thành Phố, hầu giải quyết những trở ngại giúp cho các dự án được xúc tiến mau chóng hơn.

“Mục đích của chúng tôi khi đưa ra đề nghị này là giúp cho các dự án xây dựng được tiến hành nhanh hơn, mang lại sự lợi ích cho thành phố, cho cộng đồng,” Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ giải thích. “Nếu có một tiểu ban như trên, chúng tôi có thể gặp các chủ đầu tư cũng như các nhà thầu, để có thể biết được những vấn đề khó khăn mà họ có thể có trong khi đang thực hiện một dự án.”

Bà Kimber Hồ đã cung cấp một số điện thoại mà mọi người có thể liên lạc để góp ý, chia sẻ những kinh nghiệm về vấn đề sửa chữa, xây nhà. Số này là (714) 643-2626.

“Việc xây dựng rất phức tạp,” Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói. “Ngoài các văn phòng của Thành Phố, mỗi dự án phát triển cũng còn liên quan đến các chuyên viên, kỹ sư, nhiều người khác nữa.” Thành thử việc có được một tiểu ban để thu thập những ý kiến đưa đến việc cải đổi thủ tục là điều rất hữu ích, ông Trí nhận xét.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Henry đã nói: MỘt vấn nạn dần lớn mạnh tại Westminster, đó là sữa Gagrage thành phòng để ở, nó sẽ đưa tới lề đường sẽ không còn một chỗ trống để đậu xe. Nên cư dân phải tranh giành,cái lể đường trưóc nhà để đậu xe, nó sẽ dẫn tới , có nhiều tình huống, phiền hà .liên quan tới luật pháp.