Wednesday, 18/04/2018 - 08:05:25

Day camp dành cho thiếu nhi trong mùa hè


(Hình do thành phố Garden Grove cung cấp)

Thành phố Garden Grove sẽ mở các lớp 'Day Camp' dành cho các em tuổi từ 5-12 trong cộng đồng, bắt đầu vào ngày 18 tháng 6, 2018. Các lớp sẽ mở của từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu tại Village Green Park, 12732 Main Street.

Học phí cho Day Camp là $95/ tuần (ghi danh trước ngày 30 tháng Tư), và $100/ tuần (sau ngày 30 tháng Tư).
Day Camp mang những chương trình trong khóa hè, cùng những chuyến đi dã ngọai (field trip) mỗi tuần đến thanh thiếu niên. Chi phí các chuyến đi dã ngoại được tính riêng với học phí mỗi tuần. Các chuyến đi dã ngoại trong mùa hè gồm có:

- Trong tuần 18 tháng 6, Dave & Busters & movie ($32, bao gồm ăn trưa)
- Trong tuần 25 tháng 6, Medieval Times & The Source ($33, bao gồm ăn trưa)
- Trong tuần 2 tháng 7, Bowers Museum & Round 1 ($33, bao gồm ăn trưa)
- Trong tuần 9 tháng 7, Raging Waters ($37, bao gồm ăn trưa)
- Trong tuần 16 tháng 7, La Brea Tar Pits & Hollywood Wax Museum ($20)
- Trong tuần 23 tháng 7, Knotts Soak City ($39, bao gồm ăn trưa)
- Trong tuần 30 tháng 7, Leeway Sailing Center & Museum of Art ($19)
- Trong tuần 6 tháng 8, Knotts Berry Farm ($47, bao gồm ăn trưa)
- Trong tuần 13 tháng 8, Whale Watching & Ocean Quest Marine Museum ($22)
- Trong tuần 20 tháng 8, Boomers ($32, bao gồm ăn trưa)
Những ai muốn ghi danh các lớp 'Day Camp' có thể đến lầu 1 trong City Hall Thành phố,
địa chỉ 11222 Acacia Parkway. Để biết thêm chi tiết, xin lên coi tại trang mạng www.ggparksandrec.com, hoặc gọi Ban Phục Vụ Cộng Đồng của Thành phố tại (714) 741-5200.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp