Monday, 04/07/2016 - 11:00:36

Đàn ông gốc Á kiếm được lương cao nhất, người da trắng vẫn có lợi thế hơn

Lương trung bình của một người đàn ông gốc Á Châu tại Mỹ là $24/ giờ, cao nhất so với các phái tính và chủng tộc, theo nghiên cứu của Pew. (Getty Images)


Những người đàn ông da trắng kiếm được trung bình $21 Mỹ kim một giờ, làm ra nhiều tiền hơn so với các phụ nữ thuộc mọi chủng tộc. Một cuộc phân tích của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew về các dữ liệu của Nha Thống Kê Lao Động cho biết như thế. Đàn ông da trắng cũng kiếm được nhiều tiền hơn so với đàn ông da đen và Hispanic. Tiền lương giờ trung bình của đàn ông da đen là $15, và của đàn ông Hispanic là $14.

Tuy nhiên, nhóm duy nhất kiếm tiền nhiều hơn những người da trắng là những người Á Châu, lãnh được $24 một, theo bản báo cáo của Pew cho biết.

Tính trung bình, lợi tức theo giờ của các phụ nữ là thấp hơn so với những người đàn ông da trắng và những người đàn ông trong nhóm chủng tộc hoặc sắc dân của họ. Phụ nữ da đen kiếm được $13 một giờ. Phụ nữ Hispanic kiếm được $12 một giờ. Phụ nữ Á Châu kiếm được $18. Phụ nữ da trắng lãnh $17 một giờ, thấp hơn so với đàn ông da trắng, nhưng cao hơn so với đàn ông da đen và Hispanic.

Ngay cả khi tính luôn cả trình độ học vấn, những người đàn ông da trắng vẫn kiếm được nhiều tiền hơn so với hầu hết các nhóm, ngoại trừ những người đàn ông gốc Á Châu. Trung Tâm Nghiên Cứu Pew đã không tách riêng các dữ kiện cho các tiểu nhóm người Mỹ gốc Á cụ thể.

Các phụ nữ da trắng đã đi từ mức thu nhập trung bình 60 cent cho mỗi Mỹ kim mà một người đàn ông da trắng kiếm được trong năm 1980, lên tới mức thu nhập 82 cent trong năm 2015, thu hẹp được 22 cent trong khoảng cách tiền lương, theo bản báo cáo cho biết.

Các phụ nữ Á Châu gần như cũng đi theo lối ấy, nhưng họ kiếm được 87 cent cho mỗi Mỹ kim mà một người đàn ông da trắng kiếm được trong năm 2015. Những mức tiền lương mà những người đàn ông da đen lãnh được đã không tăng lên trong 35 năm nay.

Những người đàn ông Hispanic chỉ cải thiện mức thu nhập trung bình theo giờ của họ được hai phần trăm, so với mức thu nhập của đàn ông da trắng. Phụ nữ da đen cải thiện khoảng cách được chín cent, và phụ nữ Hispanic cải thiện khoảng cách được năm cent.

Theo Nha Quốc Gia Nghiên Cứu Kinh Tế cho biết, trình độ học vấn và kinh nghiệm lực lượng lao động chiếm tám phần trăm của khoảng cách giới tính về tiền lương trong năm 2010, với kỹ nghệ và nghề nghiệp chiếm 51 phần trăm của sự khác biệt. Liên quan đến chủng tộc, hai nhà xã hội học Eric Grodsky và Devah Pager kết luận rằng 52 phần trăm của khoảng cách tiền lương giữa đàn ông da đen và đàn ông da trắng đã được giải thích bởi trình độ học vấn và kinh nghiệm lực lượng lao động, trong khi đó những sự khác biệt nghề nghiệp giải thích thêm tỷ lệ 20 phần trăm. Họ nói rằng những khoảng cách còn lại thường được gán cho việc kỳ thị.

Sáu mươi phần trăm người Mỹ nói rằng những người lớn da đen và da trắng đều được đối xử gần như bình đẳng. Tuy nhiên, khoảng 21 phần trăm trong số những người lớn da đen, và 16 phần trăm trong số những người Hispanic, nói rằng họ đã bị đối xử không công bằng trong việc thuê mướn, trả lương, hoặc thăng chức, vì sắc tộc hoặc chủng tộc của họ.

Trong khi đó chỉ có 4 phần trăm người lớn da trắng nói như vậy. Có 27 phần trăm phụ nữ nói rằng giới tính của họ làm cho họ khó đạt được thành công trong cuộc sống. Trong khi đó chỉ có bảy phần trăm đàn ông nói như vậy.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp