Thursday, 11/07/2019 - 08:02:56

Đại học Texas Austin hứa miễn học phí cho sinh viên lợi tức thấp

AUSTIN - Trường Đại học Texas-Austin (UT Austin) mới đây vừa thông báo sẽ cung cấp học bổng toàn phần cho các sinh viên là cư dân tiểu bang, nếu gia đình họ có lợi tức một năm là $65,000 Mỹ kim hoặc ít hơn. Hội đồng quản trị hệ thống Đại học Texas ngày thứ Ba đã bỏ phiếu đồng thuận để thiết lập một ngân quỹ $160 triệu Mỹ kim, lấy từ quỹ tài trợ đại học của tiểu bang, để khởi sự chương trình miễn học phí từ mùa thu năm 2020. Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Kevin Eltife, cho biết rằng việc miễn học phí sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sinh viên Texas trong các năm tới, giúp họ tiếp cận với nền giáo dục bậc cao.

Quỹ tài trợ mới cao gấp đôi so với một chương trình hiện tại, đang giúp miễn học phí cho các sinh viên thuộc các gia đình có thu nhập dưới $30,000 Mỹ kim. Quỹ này cũng sẽ hỗ trợ tài chính một phần cho các sinh viên trung lưu, thuộc các gia đình có thu nhập hàng năm là $125,000 Mỹ kim. Đại học Texas-Austin là một trong các trường đại học có mức học phí khá dễ chịu, với tổng học phí và các loại phí khác vào khoảng $10,500 Mỹ kim một năm. Quỹ tài trợ mới sẽ giúp trả học phí và các phí trường học cho sinh viên, nhưng sẽ không bao gồm chi phí sinh hoạt. Nhà chức trách ước tính khoảng 8,600 sinh viên, tức gần 1 phần 4 sinh viên ở bậc cử nhân, sẽ được miễn học phí hoàn toàn. Ngoài ra, thêm 5,700 sinh viên khác sẽ được tài trợ một phần học phí. Chương trình này hỗ trợ cả những sinh viên chuyển trường, nhưng sẽ không bao gồm các sinh viên ở bậc thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp