advertisements
Friday, 27/12/2019 - 07:38:39

Đã đủ chữ ký bãi nhiệm ba dân cử Westminster

Từ trái là Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí trong một phiên họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG


WESTMINSTER - Vào ngày thứ Hai đầu tuần này, ông Neal Kelley, Giám Đốc của Cơ Quan Ghi Danh Cử Tri Quận Cam (Orange County Registrar of Voters, viết tắt ROV), đã chứng nhận có đủ 8,736 chữ ký đòi bãi nhiệm theo điều kiện để tổ chức bầu cử, theo lời của bà Christine Cordon hôm thứ Sáu, 27 tháng 12. Bà Cordon là Thư Ký của Thành Phố Westminster.

ROV đã chứng nhận sự thu thập được số phiếu đòi bãi nhiệm ba dân cử vượt trên số chữ ký quy định, cụ thể như sau:
Ông Tạ Đức Trí có 11,313 chữ ký đòi bãi nhiệm, sau khi kiểm tra kết quả có 9,069 chữ ký hợp lệ đòi bãi nhiệm.

Bà Kimberly Hồ có 11,285 chữ ký nộp cho ROV đòi bãi nhiệm. Sau khi kiểm tra có 9,047 chữ ký hợp lệ.
Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí có 11,290 chữ ký nộp cho ROV đòi bãi nhiệm. Sau khi kiểm tra có 9,096 chữ ký hợp lệ để bãi nhiệm.
Như vậy tất cả ba dân cử trên đều có dư chữ ký để đòi bãi nhiệm, và theo luật định, sau khi ROV thông báo chính thức, Hội Đồng Thành Phố Westminster có 14 ngày để bỏ phiếu chọn ngày bầu cử bãi nhiệm.
Trong lá phiếu, các cử tri Westminster được hỏi: Bạn có đồng ý bãi nhiệm Trí Tạ, Kimberly Hồ, Charlie Chí Nguyễn? và chỉ trả lời ngắn gọn Yes hay No.


Giấy chính thức công bố số chữ ký hợp lệ để tổ chức bỏ phiếu bãi nhiệm ba dân cử Trí Tạ, Kimberly Hồ và Charlie Chí Nguyễn. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 


Ba dân cử trên bị một tổ chức mang danh người Mỹ có tên là Westminster United đứng ra vận động bãi nhiệm với 28 lý do, trong đó quan trọng nhất là “Ngăn cản đồng viện có tiếng nói tại nghị trường; điều hành kém khiến làm cho thành phố có thể bị phá sản, tình trạng vô gia cư tăng, giảm nhân viên công lực khiến tình trạng an ninh có thể bị nguy hiểm, tình trạng gia đình trị, chuẩn thuận dự án có lợi cho dân cử,” v.v..

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements