Thursday, 16/04/2020 - 06:24:51

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ điều chỉnh hoạt động để tăng năng xuất tổng đài điện thoại

(census.gov)

 

Theo hướng dẫn của các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã thực hiện biện pháp cách ly xã hội và điều chỉnh nhân sự để giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên tổng đài Thống Kê Dân Số 2020. Do đó, thời gian chờ nhân viên trả lời máy có thể sẽ tăng.

Để tăng năng xuất tổng đài, Cục Thống Kê Dân Số đang triển khai phương pháp gọi lại để nhiều nhân viên có thể dành thời gian hỗ trợ người gọi hơn. Phương pháp gọi lại này cho phép người gọi để lại tin nhắn và được nhân viên kiểm đếm gọi lại một cách kịp thời để thu thập câu trả lời Thống Kê Dân Số 2020 của họ trong trường hợp tất cả nhân viên tổng đài đều đang bận giúp đỡ người khác. Cục Thống Kê Dân Số đã tạm thời ngừng sử dụng phương pháp gọi lại này do đang có điều chỉnh về nhân sự.

Phương pháp gọi lại hiện có sẵn bằng bảy ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Đại Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt). Phương pháp gọi lại đã có sẵn bằng bảy ngôn ngữ còn lại (tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Haiti Creole, tiếng Nhật, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tagalog) từ thứ Ba, ngày 14 tháng Tư.

Cục Thống Kê Dân Số có nhân viên dịch vụ khách hàng để hỗ trợ các đường dây trực tiếp bằng 14 ngôn ngữ khác nhau. Việc quý vị trả lời thống kê dân số rất quan trọng và chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị trong lúc chúng tôi giải quyết mọi yêu cầu của người gọi.

Các hộ gia đình cũng có thể trả lời trên mạng tại 2020census.gov bằng những ngôn ngữ sau đây: tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Hoa, tiếng Pháp, tiếng Haiti Creole, tiếng Nhật, tiếng Đại Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt Nam.

Cục Thống Kê Dân Số có các trang web và các hướng dẫn về Thống Kê Dân Số 2020 bằng 59 ngôn ngữ, bao gồm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ, bên cạnh các hướng dẫn bằng chữ nổi và chữ in lớn. Truy cập trang web Hỗ Trợ Ngôn Ngữ để tìm hiểu thêm.

 

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising