Friday, 13/01/2017 - 01:46:27

Cộng Hòa đạt bước tiến đầu tiên để xóa bỏ Obamacare

Nghị Sĩ Nancy Pelosi từ California, lãnh tụ thiểu số tại Thượng Viện, cùng với các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, đang nói về việc đảng của họ phải dồn hết sức lực để bảo vệ chương trình chăm sóc y tế thường được gọi là Obamacare ngày thứ Năm. (Aaron P. Bernstein/ Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Thượng Viện Hoa Kỳ đã tiến một bước quan trọng đầu tiên, hướng tới việc bãi bỏ Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Vừa Phải (ACA), sau một phiên bỏ phiếu biểu quyết kéo dài, bắt đầu từ tối thứ Tư và sang sáng sớm thứ Năm.

Việc biểu quyết này không bãi bỏ thành tựu đặc trưng ấy của Tổng Thống Obama. Nhưng cuộc bỏ phiếu mở đường cho phe Cộng Hòa dẹp bỏ trở ngại đầu tiên về thủ tục, để bãi bỏ luật chăm sóc y tế rất lớn ấy. Dự luật này nay sẽ được chuyển sang cho Hạ Viện biểu quyết, theo dự trù diễn ra vào ngày thứ Sáu.
Lãnh Tụ Khối Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell nói, “Thượng Viện chỉ làm một bước quan trọng hướng tới việc hủy bỏ và thay thế Obamacare, bằng cách thông qua nghị quyết cung cấp những dụng cụ pháp lý cần thiết, để thực sự bãi bỏ luật bị thất bại này, trong khi chúng tôi tiến tới với những chính sách chăm sóc y tế thông minh hơn.”

Những nghị sĩ Dân Chủ chống lại việc bãi bỏ Obamacare đã tổ chức một cuộc phản đối trong phiên bỏ phiếu. Họ cắt đứt khỏi các quy định về thủ tục, bằng cách cố gắng giành phiếu của họ cho những người mà họ nói sẽ bị tổn hại bởi việc bãi bỏ Obamacare.

Hành động này diễn ra vào cuối đêm thứ Tư, trong đó có nhiều cuộc bỏ phiếu liên tiếp. Đó là một phần trong loạt bỏ phiếu kéo dài của Thượng Viện, diễn ra hàng năm hoặc đôi khi hai năm một lần. Đây là bước đầu tiên của một tiến trình gồm hai phần, để thực hiện lời hứa của ông Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử (và lời thề quyết từ lâu của phe Cộng Hòa tại Quốc Hội), là sẽ bãi bỏ luật chăm sóc y tế của Tổng Thống Obama.

Những cuộc bỏ phiếu suốt đêm đã được tiếp sức bằng bánh pizza được đưa tới Thượng Viện. Dân Biểu Todd Young (Cộng Hòa-Indiana) trao những chiếc giỏ đồ ngon, đựng đầy bắp nổ và nước ngọt Mountain Dew, cho các phóng viên ở Phòng Báo Chí Thượng Viện, để khởi động đêm bỏ phiếu.

Việc bỏ phiếu diễn ra theo một thời biểu do Tổng Thống đắc cử Trump ấn định, cho việc bãi bỏ và thay thế luật chăm sóc tế, còn được gọi là Obamacare. Ông Trump đặt ra thời biểu ấy, tại cuộc họp báo đầu tiên của ông tính trong gần sáu tháng, trước đó vào ngày thứ Tư.

Ông Trump nói rằng chính phủ của ông sẽ công bố một kế hoạch bãi bỏ và thay thế luật chăm sóc y tế “gần như đồng thời”. Ông gắn liền thời biểu này với việc quốc hội chuẩn nhận Dân Biểu Tom Price, người được ông bổ nhiệm làm bộ trưởng y tế.

Ông Trump nói, “Điều dễ nhất sẽ là để cho Obamacare nổ tung vào năm 2017. Hãy tin tôi đi, chúng tôi nhận được khá nhiều những điều mà chúng tôi muốn, nhưng phải mất một thời gian lâu. Chúng tôi sắp nộp một kế hoạch, ngay sau khi bộ trưởng của chúng tôi được chuẩn nhận, gần như đồng thời, ngay sau đó. Luật này sẽ bị bãi bỏ và được thay thế. Hai việc này nhất thiết sẽ diễn ra cùng một lúc. Quý vị hiểu đấy, đó sẽ là hai phần khác nhau, nhưng hầu chắc sẽ diễn ra vào cùng một ngày hoặc cùng một tuần. Nhưng có lẽ là cùng một ngày, có thể là cùng một giờ.”

Ông nói thêm, “Chuyện rất phức tạp.”
Ông Price hiện thời là người đứng đầu Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện. Trước đây ông từng đã làm việc về chuyện bãi bỏ luật chăm sóc y tế. Trong năm 2015, ông viết dự luật về việc bãi bỏ, đã được Hạ Viện và Thượng Viện thông qua, nhưng bị Tổng Thống Obama phủ quyết. Một phụ tá lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Hạ Viện nói rằng họ đang làm việc chặt chẽ với ông Price về chăm sóc y tế, khi ông chuẩn bị để chuyển sang chính phủ.

Phó Tổng Thống đắc cử Mike Pence cho biết thêm nhiều chi tiết, khi được hỏi về việc bãi bỏ ACA, giữa các cuộc họp với các nghị sĩ tại trụ sở quốc hội vào hôm thứ Tư.

Ông Pence nói, “Chúng tôi đang làm việc với các nhà lãnh đạo lập pháp ngày tại thời điểm này, để bắt đầu soạn thảo luật bãi bỏ những yếu tố gây tổn hại nhiều nhất của Obamacare, như nghĩa vụ cá nhân, các loại thuế, các hình phạt. Nhưng đồng thời, chúng tôi di chuyển luật riêng rẽ sẽ cho phép chúng tôi thực hiện những cuộc cải cách, trong việc chăm sóc y tế của Hoa Kỳ. Những khoản cải cách ấy sẽ làm giảm bớt chi phí bảo hiểm y tế, mà không làm tăng kích thước của chính phủ.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp