Wednesday, 10/06/2020 - 06:56:49

Chương trình lễ ra trường tại Học Khu Garden Grove được chiếu trên các đài Việt ngữ
GARDEN GROVE - Hơn 3,300 học sinh sẽ tốt nghiệp trung học tại tám trường thuộc Học Khu Garden Grove vào hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, 11 và 12 tháng 6. Vì giới hạn của bệnh dịch Covid-19, tất cả các lễ ra trường sẽ được thâu trước và phát hình qua hệ thống điện toán để mọi người có thể tham dự từ nhà riêng của minh.

Thêm vào chương trình phát trên lưới điện toán, một số đài truyền hình Việt Ngữ đã đồng ý phát hình trực tiếp các lễ ra trường qua làn sóng truyền hình vào cùng giờ theo chương trình để mọi người có thể tham dự.

Tất cả các học sinh, thân nhân và bạn hữu trên toàn trường chứ không riêng gì thính giả gốc Việt cũng được mời theo dõi chương trình qua truyền hình vì chương trình vẫn được thực hiện bằng Anh Ngữ.

Chương trình lễ ra trường và lịch trình phát hình trên các đài truyền hình Việt Ngữ như sau:

 

TRƯỜNG, GIỜ, ĐÀI TRUYỀN HÌNH

 

Thứ Năm, 6/11

                       

La Quinta, 3:00, CBN-TV 14.5 & LSTV 56.10 & 14.2; Saigon TV 57.5 (vào thứ sáu @ 4 pm)

Santiago, 3:00, IBC-TV 18.12 & 14.7

Pacifica           6:00     LSTV 56.10 & 14.2

 

Thứ Sáu, 6/12           

 

Garden Grove,            1:30, LSTV 56.10 & 14.2

Bolsa Grande, 1:30, VNA-TV 57.3

Rancho Alamitos, 4:30, VietNews TV 35.7

Los Amigos, 4:30, LSTV 56.10 & 14.2

 

Học Khu Garden Grove xin chân thành cám ơn các đài truyền hình Việt Ngữ đã tiếp tay phổ biến chương trình lễ ra trường để vinh danh thành quả của các em và hỗ trợ tinh thần tất cả các học sinh trong thời gian khó khăn này.
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements