Wednesday, 16/05/2018 - 11:40:47

Chúa lên trời

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúa Giêsu chết trên thập giá để chuộc tội cho thiên hạ. Rồi Ngài sống lại từ cõi chết, hiện ra với các môn đệ, và sau bốn mươi ngày thì Ngài lên trời. Đó là những điều mà Kinh Thánh đã tường thuật lại. Chúa Giêsu lên trời để rồi từ đây Ngài giao sứ mạng của Ngài lại cho các môn đệ: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu rỗi; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh.”


(Getty Images)

Chúa đã lên trời. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài không còn hiện diện với chúng ta nữa. Chúa lên trời không có nghĩa là Ngài đã rời bỏ trái đất này để rồi những người tin vào Ngài phải bơ vơ. Chúa lên trời nhưng Ngài vẫn ở lại với chúng ta, bởi vì trước khi lên trời Ngài đã hứa rằng: “Thầy vẫn còn ở lại với các con mọi ngày cho tới tận thế.”

Như vậy, Ngài chỉ thay đổi tình trạng hiện diện của Ngài ở nơi trần gian này. Ngài không còn ở tình trạng loài người hèn hạ như lúc xuống trần gian, nhưng giờ đây Ngài trở về tình trạng vinh quang của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài không còn hiện diện trong thân xác hữu hình với chúng ta, nhưng Ngài vẫn hiện diện một cách vô hình qua ân sủng, sự trợ giúp và các Bí Tích. Trong Bí Tích Thánh Thế, Ngài hiện diện bằng chính con người thật của Ngài. Như thế Ngài vẫn còn ở lại với chúng ta mọi ngày cho tới tận thế.

Sau khi Chúa về trời, các tông đồ và những người theo Chúa đã hiểu những điều Ngài nhắn nhủ. Họ đã hăng say rao giảng Tin Mừng và tin vào sự hiện diện vắng mặt của Ngài. Ngài đã về trời nhưng Ngài vẫn còn đó. Ngài đã ra đi nhưng vẫn ở lại. Ngài không nói một lời nhưng Ngài nói rất nhiều. Ngài vẫn nâng đỡ, an ủi, ban ơn trợ giúp, sức mạnh và ơn chữa lành cho những người đi rao giảng Tin Mừng, những người đến với Ngài qua các Bí Tích, những người biết giữ lời ban sự sống của Ngài trong lòng của mình.

Mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, chúng ta hiểu quê hương thật của người tín hữu là quê trời. Mừng Lễ Chúa Giêsu lên trời, chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa và Đấng Cứu Chuộc sẽ cho chúng ta được về trời hưởng hạnh phúc với Ngài. Hãy nhớ lại câu chuyện “người trộm lành” khi bị đóng đinh vào thập giá bên cạnh thập giá của Chúa Giêsu, đã tin và đã xin rằng: “Lạy Ngài, khi nào Ngài về nước Ngài, xin nhớ đến tôi,” và Chúa đã trả lời rằng: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta."

Kẻ bị kết án treo trên thập giá này quả là may mắn. Chúng ta chẳng biết quá khứ của ông như thế nào, nhưng chúng ta biết rằng ông đã được vào nước thiên đàng. Điều gì đã làm cho ông được vào nước thiên đàng? Đó là ông tin Chúa sắp về trời và xin được theo Ngài. Chúa đã về trời thật rồi, nhưng chúng ta có xin để được đi theo Ngài hay không? Chúng ta sẽ được theo Ngài, không những thế mà cùng đi bên Ngài, nếu chúng ta tin vào Ngài và thực hành điều Ngài dạy. Tung hô Chúa đã về trời! Xin Ngài dẫn chúng ta vào nhà của Ngài và trợ giúp chúng ta vượt qua tất cả những gian truân vất vả trên con đường đi.
    


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp