Wednesday, 18/09/2019 - 07:38:35

Chính phủ từ chối đề nghị cấp ngân sách của California


LOS ANGELES – Chính phủ Trump đã từ chối yêu cầu của California, vốn muốn được cấp thêm ngân sách để giải quyết cuộc khủng hoảng người vô gia cư, với lý do rằng chính các chính sách sai lầm của tiểu bang đã góp phần thúc đẩy khủng hoảng. Bộ Trưởng Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị Ben Carson, người đang thăm Los Angeles ngày thứ Tư, nói rằng các chính sách của California đối với lực lượng an ninh, di dân lậu, và nhà ở, tất cả đều làm tăng số người vô gia cư tại tiểu bang.
“Quý vị muốn liên bang dùng tiền thuế của người dân để cấp cho California, nhưng lại không thừa nhận rằng chính các chính sách của tiểu bang quý vị đã đóng góp phần lớn trong việc tạo ra cuộc khủng hoảng hiện nay,” ông Carson viết trong thư gởi Thống Đốc Gavin Newsom và các viên chức khác. “Ngoài ra, các di dân lậu đang làm tăng nhu cầu nhà ở và rút cạn nguồn lực của quý vị. Thay vì bảo vệ người dân khỏi các ảnh hưởng kinh tế của nạn nhập cư bất hợp pháp, California lại dùng ngân sách để cung cấp phúc lợi xã hội cho di dân lậu. Các chính sách này làm cạn kiệt nguồn tiền của California, giảm bớt số lượng nhà ở có thể cung cấp cho công dân Mỹ, đặc biệt là những người đang khó khăn và có thể trở thành vô gia cư.”
California trước đó đã đề nghị chính phủ cung cấp ngân sách đủ để hỗ trợ khoảng 50,000 đơn vị gia cư cho những người thu nhập thấp. Bộ Trưởng Carson nói, chính phủ sẽ làm việc với California nếu tiểu bang thay đổi một số chính sách.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising