Thursday, 26/09/2019 - 08:08:42

Chính phủ cắt giảm chương trình nhận người tị nạn xuống còn 18,000


Chính phủ Trump thông báo sẽ cắt giảm đáng kể số lượng người tị nạn được thu nhận vào Hoa Kỳ trong năm 2020, với mức giới hạn tối đa là 18,000 người – con số thấp nhất trong nhiều thập niên qua. Chương trình của chính phủ sẽ cân nhắc đặc biệt cho những người xin tị nạn vì lý do bị đàn áp tôn giáo, và những người Iraq hỗ trợ cho quân đội Hoa Kỳ. Kế hoạch mới sẽ đi cùng với một sắc lệnh hành pháp, cho phép các cộng đồng được từ chối người tị nạn.
Kế hoạch mới là sự đối đầu trực tiếp với các nhóm nhân quyền và những người Dân Chủ, vốn cho rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm giúp đỡ những người đang chạy trốn thiên tai, nạn đói, và chiến tranh. Viên chức chính phủ nói việc cắt giảm người tị nạn là cần thiết, để Hoa Kỳ có thể tập trung nguồn lực cho các công việc ở biên giới, để giảm bớt lượng tồn đọng các đơn xin tị nạn của di dân từ Trung Mỹ. “Trọng tâm của chính sách đối ngoại của chính quyền Trump là ra quyết định dựa trên thực tế, không phải dựa trên các ước muốn, để đem lại kết quả tốt nhất,” chính phủ viết trong thông báo gởi Quốc Hội.
Tổng Thống Trump đã giảm dần số người tị nạn được thu nhận qua từng năm. Vào năm 2016, năm cuối nhiệm kỳ của Tổng Thống Barack Obama, mức giới hạn về số người tị nạn được nhận là 85,000 người. Tổng Thống Trump giảm con số này xuống 50,000 vào năm 2017, 45,000 vào năm 2018, và 30,000 cho năm 2019. Số giới hạn cho năm 2020 là con số thấp nhất kể từ khi chương trình tị nạn được thành lập vào năm 1980.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising