Wednesday, 26/11/2014 - 10:00:47

Chạm khắc tranh trên gỗ ở Quảng Ngãi

Khắc gỗ là kỹ thuật in đồ họa sử dụng một bản in bằng gỗ có hình nổi. Để tạo nên một bản in gỗ người ta dùng dao cắt các phần không in ra khỏi một mảnh gỗ đã được bào nhẵn, các phần nổi sau đó được quét màu lên và mang đi in bằng cách dùng một búa là chà lên hay bằng máy in.


Chọn gỗ và cắt thành miếng phù hợp với kích thước cần inChọn mẫu in và máy sẽ khắc theo mẫu đó trên mảnh gỗ vừa cắt.Công đoạn làm nhẵn hay bằng mặt những khe gỗ theo mẫu đã được cắt.Dụng cụ làm nhẵn hay bằng mặt mẫu đã được cắt bằng máy.Công đoạn cuối cùng là thổi bụi làm sạch mẫu.Khách hàng đang xem một bức tranh đã chạm khắc xong.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp