Thursday, 09/04/2020 - 05:48:49

Cập nhật vụ bầu cử bãi nhiệm tại Westminster: NO vẫn nhiều hơn YES

 

Tính đến chiều thứ Năm, 8 tháng 4, 2020, những con số do cơ quan ghi danh cử tri Quận Cam, Orange County Registrar of Voters, cung cấp đã cho thấy số phiếu chống bãi nhiễm vẫn cao hơn muốn bãi nhiệm như đã được ghi nhận từ đêm bầu cử đặc biệt 7 tháng Tư.

Số người tham gia đi bầu tính cho đến ngày thứ Tư là 17,094 trong tổng số cử tri hợp lệ tại Westminster là 45,218, tức là có 37.8 phần trăm cử tri tham gia.

Kết quả mới cho thấy số phiếu “No” bãi nhiệm cho Thị Trưởng Tạ Đức Trí là 10,097 phiếu (59.31%), “Yes” là 6,927 (40.69%).

“No” bãi nhiệm cho Nghị Viên Kimberly Hồ là 9,724 phiếu (57.32%), “Yes” là 7, 240 phiếu (42.68%).
“No” bãi nhiệm cho Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn là 9,780 phiếu (57.66%), “Yes” là 7,181 phiếu (42.34%).

Trong ba ứng cử viên chức Thị Trưởng trong trường hợp ông Tạ Đức Trí bị bãi nhiệm thì ông Tài Đỗ dẫn đầu với 4,892 phiếu (58%), Christopher Ochoa 2,936 (34.81%), và Phat Vu 606 (7.19%).

Trong tám ứng cử viên nhắm ghế Nghị Viên của bà Kimberly Hồ thì Carlos Manzo dẫn đầu nhóm (3,428 phiếu), Mark Lawrence kế tiếp (2,155), rồi đến Frank Trần (1,148), Tam Do (1009), Samantha Bao Anh Nguyen (735), và Khai Dao (440).

Trong hai ứng cử viên tranh ghế Nghị Viên của ông Charlie Chí Nguyễn thì ông Jamison Power được 7,445 phiếu, còn ông Cư Trần được 1,194 phiếu.

Cơ quan ghi danh cử tri vẫn tiếp tục cập nhật số phiếu mỗi buổi chiều cho đến khi thông báo có kết quả chính thức-Official. Còn hiện tại thì chưa chính thức-Unofficial.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising