Tuesday, 13/09/2016 - 08:31:14

California mở rộng luật trả tiền overtime cho nông nhân

Ông Reuben Haro đang làm việc tại trại hoa Cypress Flower Farm ở Moss Beach, California. Kể từ năm 2019, nông nhân tại California sẽ được trả lương phụ trội như các công nhân khác làm việc trên 8 giờ mỗi ngày. (Getty Images)


SACRAMENTO - Lần đầu tiên trong lịch sử, những người làm việc trong các nông trại ở California sẽ sớm được hưởng mức lương bằng với mức lương của những người khác làm việc theo giờ. Đó là chiếu theo một chính sách lao động vừa được thống đốc California ký ban hành đầu tuần này.

Luật mới của Thống Đốc Jerry Brown xảy ra cách mấy chục năm sau khi lãnh tụ lao động Cesar Chavez và hàng ngàn nhân công nông trại, thuộc nghiệp đoàn mà ông tổ chức, đã vận động các viên chức chính quyền hãy công nhận nghiệp đoàn của các nông nhân.

Luật này sẽ bắt buộc các chủ nhân phải trả lương overtime cho các nông nhân nhiều gấp một lần rưỡi mức lương bình thường, sau tám giờ trong một ngày hoặc 40 giờ trong một tuần, chứ không phải là trả lương theo tỉ lệ được ban hành vào năm 1975 là trả overtime sau 10 giờ trong một ngày, hoặc 60 giờ trong một tuần .
Ông Arturo Rodriguez, chủ tịch nghiệp đoàn Liên Hiệp Các Công Nhân Nông Trại (UFW), nói, “Chúng tôi đã phá vỡ rào cản cho các nông nhân tại California.” Ông xem đó là một tiền lệ cho các tiểu bang khác. “Chúng tôi đã khó nhọc tranh đấu chỉ để có được điều này trước tiên.”

Trước đây, ngay cả trong một tiểu bang với một cơ quan lập pháp do đảng Dân Chủ kiểm soát, vẫn không có sự bảo đảm rằng các biện pháp trợ giúp nông nhân sẽ được thông qua. Các chủ trang trại và các hiệp hội nông nghiệp, cũng như một số nhóm nông nghiệp ở bên ngoài, đang kịch liệt chống lại việc thay đổi. Lý do là vì họ lập luận rằng điều đó sẽ khiến cho các nông trai không thể trả thêm tiền, đưa đến sự việc các người lao động nông nghiệp sẽ làm việc ít giờ hơn.

Nghị Sĩ Jeff Stone (Cộng Hòa-Temecula) nói, “Dự luật này gây tổn thương cho cả các chủ nông trại lẫn các công nhân nông trại, và sẽ dẫn đến việc giá hàng hóa sẽ tăng lên, và các chủ nông trại phải rời California.”
Thế nhưng ông Rodriguez nói rằng hiện nay đang có sự thiếu hụt những người sẵn sàng gieo trồng và thu hoạch trên những cánh đồng ở California. Điều này sẽ khiến các chủ nhân phải trả lương phụ trội cho các công nhân làm việc sau tám giờ, nếu không thì nông trại sẽ bị giảm năng suất.

Việc ông Brown ký vào luật mới xảy ra cách 41 năm sau khi ông lần đầu tiên giám sát việc thi hành một chính sách về công nhân nông trại làm việc thêm giờ, với tư cách là thống đốc vào năm 1975. Trong năm đó, Ủy Ban Phúc Lợi Kỹ Nghệ (Industrial Welfare Commission) của tiểu bang ra lệnh cho các chủ nhân nông nghiệp phải trả lương cho những công nhân làm thêm giờ.

Luật mới sẽ được áp dụng chia ra thành nhiều giai đoạn, bắt đầu vào năm 2019, và có hiệu lực đầy đủ cho hầu hết các nông trại trong năm 2022, hoặc năm 2025 cho các nông trại nhỏ có 25 công nhân trở xuống.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp