Wednesday, 29/08/2018 - 07:43:58

Bỏ thầy con biết theo ai?

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong lịch sử của nhân loại. Ai là người đầu tiên đã tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống? Nếu chúng ta nhớ lại câu chuyện khi Chúa Giêsu thử các môn đệ của Ngài với một câu hỏi rất quyết liệt: “Người ta bảo Thầy là ai và anh em bảo Thầy là ai?” thì các môn đệ đã hăng say lặp lại ý kiến của dân chúng lúc bấy giờ: Thầy là một người có uy quyền của Thiên Chúa, và có những người đi xa hơn một chút, khi so sánh Thầy là hiện thân của những ngôn sứ vĩ đại như Gioan Tẩy Giả, Êlia, Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.

Nhưng những câu trả lời đó chỉ là những câu lặp lại cái nhìn của nhiều người Israel đương thời với Chúa Giêsu lúc bấy giờ và chưa đạt tới bản tính thật của Ngài. Sau những câu trả lời đó, Phêrô là người có câu trả lời chính xác nhất: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Và Chúa Giêsu đã cho ông biết rằng ông là người có phúc khi nhận ra điều đó, vì con người không thể tuyên xưng điều đó, nếu đã không được Cha Ngài là Đấng ở trên trời mạc khải cho biết.

Thánh tông đồ Phêrô là người bộc trực, luôn luôn có cái nhìn thẳng tới những thực tại chân thật mà thánh nhân khát khao và hướng tới. Vì thế ở nơi tâm khảm ông, một phần nào ông đã nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngôi Lời nhập thể.

Trong Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, một lần nữa Phêrô lại thể hiện sự bộc trực và lòng chân thành của ông đối với Chúa Giêsu. Khi những người Do Thái và môn đệ nghe Chúa Giêsu nói Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống, để ban cho họ sự sống đời đời, và khi Ngài dùng những từ ngữ quyết liệt hơn để diễn tả màu nhiệm Thánh Thể: “Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống… Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời,” thì họ đã cảm thấy chói tai, không muốn nghe nữa và có nhiều người đã bỏ đi.

Nhìn quanh quẩn, Chúa Giêsu thấy nhóm Mười Hai vẫn còn ở với Ngài nên đã dò hỏi họ: “Cả chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không?” Lần này cũng là Phêrô lên tiếng thay cho các môn đệ khác: “Lậy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.” Khi Chúa Giêsu về trời rồi, Phêrô ở lại trần thế đã làm chứng điều mình tuyên xưng bằng cái chết tử đạo tại Roma.

Chúng ta có niềm tin bộc trực như Phêrô hay không? Yêu Thầy cho đến chết! Bỏ Thầy con biết theo ai? Bởi vì Thầy có lời ban sự sống. Đó là niềm xác tín của Phêrô và cũng phải là niềm xác tín của người tín hữu. Chúa phải là tất cả mọi sự cho chúng ta, nghĩa là chúng ta phải thuộc về Chúa hoàn toàn. Không phải chỉ Phêrô mới có thế làm được điều đó, mỗi người chúng ta đều có thể làm được điều đó.

Thánh Augustinô, một con người đã chạy theo tất cả mọi sự thế gian, cuối cùng trở về với Chúa, thánh nhân có câu nói thật lừng danh: “Ông nọ bà kia làm thánh, tại sao tôi không thể làm thánh.” Đây là thao thức của Augustinô và ngài đã quyết tâm làm thánh và đã trở thành vị thánh tiến sĩ lừng danh trong Giáo hội.
Chúng ta cũng có thể áp dụng câu này khi nói: “Nếu thánh Phêrô có thể làm được điều đó, thì tại sao tôi không thể làm được như ngài.”

 

Từ khóa tìm kiếm:
Bỏ thầy con biết theo ai?
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp