Wednesday, 16/11/2016 - 08:20:27

Bến đỗ đến cùng

Bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này kể lại chuyện gần 2000 năm trước khi các môn đệ đứng bên Chúa, các ông nhìn ngắm thành thánh và có mấy người trầm trồ khen ngợi đền thờ Giêrusalem được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật qúi giá. Nhưng Chúa Giêsu đã tiên báo cho họ biết rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá."

Lời tiên báo này đã ứng nghiệm vào năm 70 sau Chúa Giáng Sinh, khi người Do Thái nổi dạy chống lại sự cai trị của người Rôma, và người Roma đã mang thêm quân đánh dẹp cuộc nổi dạy và phá hủy hoàn toàn đền thờ Giêrusalem và bắt tất cả dân cư Do Thái đi lưu đày khắp nơi trong đế quốc Rôma. Ngày nay cảnh oai hùng của đền thờ Giêrusalem không còn nữa, chỉ còn lại một bức tường tương đối còn nguyện vẹn, được người Do Thái gọi là bức tường than khóc. Những người Do Thái lưu đầy ở khắp mọi nơi trong suốt 2000 năm qua, khi có dịp trở về quê hương đều tới cầu nguyện dưới bức tường này và khóc thương cho một thời huy hoàng đã qua.

Tiếp theo lời tiên báo về việc thành thánh Giêrusalem bị tàn phá, Chúa Giêsu tiên báo một viễn ảnh đáng sợ hơn không phải chỉ cho dân Do Thái mà cho tất cả nhân loại đó là "Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ.

Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể.” Rồi Người còn tiên báo thêm những gian nan và thử thách mà các môn đệ và tất cả những ai tin vào Người sẽ phải trải qua đó là “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng.”

Nhìn lại lịch sử của nhân loại và của Giáo Hội, chúng ta thấy tất cả những điều đó đã xảy ra và chúng ta chỉ sống một giai đoạn nào đó trong cái bức tranh lịch sử đầy biến động này. Nhưng dù sống ở bất cứ thời đại nào trong dòng lịch sử đó, người Kitô hữu vẫn luôn phải sống trung thực với bản tính của người Kitô hữu. Đó cũng chính là ơn gọi mà Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta trong bài Phúc Âm của tuần này: “Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con.” Nếu nói về sự trung thành và bền đỗ trong ơn gọi làm Kitô hữu thì phải nhắc tới gương sáng và lòng hiếu trung của tất cả các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam. Các ngài là những chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô và là thành phần kiên trung của Giáo Hội. Ôi đẹp thay những Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam đã quyết tâm yêu mến Chúa và làm chứng cho Chúa đến cùng. Các ngài đã đứng vững chẳng phải do sự khôn ngoan và sức mạnh của các ngài nhưng là do sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa: “Vậy các con hãy ghi nhớ điều này là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào.
Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.” Xin Chúa ban cho chúng ta được sự khôn ngoan và sức mạnh của các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam.

Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp