Wednesday, 25/09/2019 - 07:59:34

Ba điều kiện làm môn đệ Chúa Giêsu


Một trong ba điều kiện làm môn đệ Chúa Giêsu là chấp nhận vác thập giá. (Getty Images)Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG

Trên đường đi Giêrusalem để chịu khổ hình, Chúa Giêsu đã dừng lại để gặp gỡ đám đông dân chúng đang bước theo Ngài. Lúc đó họ vẫn còn lầm tưởng Ngài sẽ thiết lập vương quốc trần gian và sau đó sẽ xưng hoàng đế. Do đó Ngài đã phải nói rõ với họ ba điều kiện cần phải có khi muốn theo Ngài: trung thành với Ngài trên hết mọi sự; chấp nhận vác thập giá; và từ bỏ mọi của cải.
Trung thành với Chúa trên hết mọi sự có nghĩa là phải sẵn sàng “bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình.” Đây chính là những mối tương quan mật thiết và giá trị cao cả của một con người, nhưng một khi đã chọn theo Chúa, người môn đệ cần phải từ bỏ.
Đối với nhiều người, từ bỏ gia đình là việc làm trái với nền nếp gia phong. Tuy nhiên đúng nghĩa của cụm từ “từ bỏ” không phải là đoạn tuyệt, nhưng có nghĩa là “yêu ít hơn.” Hơn nữa mạch văn ở đây muốn diễn tả một câu ngạn ngữ của người Do Thái nói về ý nghĩa của đức trung thành. Đã chọn lựa thường phải từ bỏ và khi đã chọn theo ai thì phải hết lòng trung thành với người đó. Như vậy điều kiện trung thành với Chúa là yêu thương Ngài trên hết mọi sự, hơn cả gia đình và ngay cả mạng sống mình. Ai chưa sẵn sàng chấp nhận điều kiện này thì chưa thể làm môn đệ Chúa.

Điều kiện thứ hai là chấp nhận vác thập giá. Chính Chúa Giêsu đã phải vác thập giá và chịu chết để hoàn tất sứ vụ của Ngài, nên những người môn đệ không thể làm khác hơn. Có thể thập giá của mỗi người mỗi khác, nhưng điều kiện giống nhau và cần phải dấn thân trọn vẹn. Vì đây là một điều kiện khó, nên Chúa Giêsu đã căn dặn cần phải tính toán và suy xét cho cẩn thận. Ngài không muốn những môn đệ dấn thân vì tính tình nông nổi nhất thời. Những người này dễ dàng bỏ cuộc khi phải đương đầu với gian nan thử thách. Do đó nếu những ai muốn làm môn đệ Chúa phải có sự suy xét về khả năng và sức khỏe, lòng nhiệt thành, tinh thần hăng say, và sức chịu đựng khi cần phải đối phó với bách hại. Nói chung, phải suy xét toàn diện và kỹ lưỡng như người xây tháp hoặc như một ông vua trước khi ra trận. Nếu chưa sẵn sàng dấn thân trọn vẹn thì chưa thể làm môn đệ Chúa.
Điều kiện thứ ba là phải chấp nhận từ bỏ mọi của cải để trọn vẹn thuộc về Chúa và sẵn sàng làm tất cả cho Chúa và vì Chúa. Người môn đệ của Chúa không còn thuộc về mình và chẳng có gì là của riêng mình. Của cải của họ sẽ là Chúa và Chúa sẽ mãi là gia nghiệp của họ.

Những điều kiện Chúa đưa ra không có ý cách ly người môn đệ ra khỏi cộng đồng nhân loại, nhưng là đưa họ vào một đời sống mới với những tương quan mới. Gia đình mới của họ sẽ là những người họ được sai đến để phục vụ; lý tưởng mới sẽ là sống và chết cho Chúa; và gia nghiệp mới là Chúa và phần thưởng Nước Trời. Nếu đem so sánh với những gì thế gian ban tặng, người môn đệ Chúa lãnh nhận được gấp trăm ngàn lần ở đời sau và ngay cả ở đời này.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising