Tuesday, 26/03/2019 - 05:42:10

Âu Châu chấm dứt đổi giờ vào năm 2021


Một người dự sự kiện London Comic Con đang cầm đồng hồ để nhắc nhở mọi người đổi giờ. (Getty Images)


BRUSSELS – Các nhà lập pháp châu Âu đã bỏ phiếu để chấm dứt hình thức đổi giờ “Daylight Saving” bắt đầu vào năm 2021. Quốc Hội Âu Châu đã bỏ phiếu vào ngày thứ Ba với tỷ lệ 410-192, ủng hộ việc giữ nguyên một hệ thống giờ.

Trước đó, một báo cáo quốc hội, vốn phản đối việc đổi giờ 2 lần 1 năm, đã viện dẫn nhiều nghiên cứu nói rằng, việc đổi giờ có liên quan đến bệnh tim và làm suy yếu hệ miễn nhiễm, do làm rối loạn đồng hồ sinh học của con người.

Luật EU quy định mọi nước thành viên phải tham gia việc đổi giờ. Quyết định của Quốc Hội châu Âu chưa phải là quyết định sau cùng, mà sẽ bắt đầu cho giai đoạn thảo luận, trong đó, mọi thành viên sẽ có cơ hội thể hiện ý kiến.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp