Wednesday, 07/03/2018 - 11:29:03

Andrew Đỗ tổ chức hội thảo về lường gạt địa ốc

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ sẽ tổ chức buổi hội thảo về an toàn công cộng lần thứ hai cho cộng đồng cư dân người Mỹ gốc Việt để thảo luận về đề tài Lường Gạt Địa Ốc: những dấu hiệu cảnh báo, làm thế nào báo cáo việc lường gạt, và làm thế nào để có thể tự bảo vệ quyền lợi và tài sản của cá nhân mình.

Những trường hợp lường gạt địa ốc thông thường bao gồm:
- Lường gạt, sang đoạt bằng khoán, chủ quyền địa ốc.
- Lường gạt đầu tư địa ốc.
- Mánh khóe sai áp địa ốc
- Dàn cảnh cho thuê nhà liên quan đến các địa ốc bỏ trống hay bị sai áp.
- Mánh khóe lường gạt trong việc sửa chữa nhà cửa.
- Định giá địa ốc bất hợp pháp.
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ nhấn mạnh, “Tội phạm liên quan đến lường gạt địa ốc hiện đang gia tăng một cách rõ rệt trong mọi cộng đồng của quận hạt và làm thiệt hại nặng nề đến quyền lợi các cư dân nhất là thành phần cao niên. Chúng ta cần phải đề phòng tội ác này hiện đang lan tràn trong cộng đồng chúng ta ngõ hầu bảo vệ quyền lợi và tài sản của mọi cá nhân và gia đình.”
Các nhân vật lãnh đạo trong lãnh vực bảo vệ an toàn công cộng sẽ tham gia cùng với các nhân viên quận hạt hiện diện trong buổi hội thảo vào chiều ngày thứ Bảy để thông báo về những biện pháp giải quyết tệ trạng này và chỉ dẫn những dấu hiệu thông báo triệu chứng âm mưu lường gạt, và làm thế nào để thông báo chính quyền sở tại liên quan đến tội phạm này.
THỜI GIAN: Thứ Bảy, ngày 10 tháng 3, 2018
Vào lúc:   2 giờ trưa
TẠI: Hội Trường Nhật Báo Việt Báo, 14841 Moran Street, Westminster, CA 92683.
Thuyết Trình Viên gồm có:
- Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam
- Tony Rackaukas, Chánh Biện Lý Quận Cam
- Tyler Diệp, Phó Thị trưởng Thành Phố Westminster.
LÝ DO: Lường Gạt Địa Ốc đã trở thành một vấn nạn quan trọng tại Quận Cam. Trong ba năm qua, Văn Phòng Biện Lý Quận Cam(OCDA) đã nhận được vào khoản 292 hồ sơ từ các nạn nhân yêu cầu điều tra và trừng phạt các tội phạm liên quan đến lường gạt địa ốc. Hiện tại, văn phòng Biện Lý Quận Cam đang truy tố các trường hợp lường gạt địa ốc cho khoản 940 nạn nhân của tội ác này.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp