Monday, 30/03/2020 - 09:14:24

33.9% các gia đình đã trả lời thống kê dân số năm 2020 tại Quận CamCơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã công bố tỷ lệ trả lời ban đầu từ các tiểu bang, quận hạt và thành phố trên toàn quốc– 33.9% của các gia đình đã trả lời cho cuộc thống kê dân số năm 2020 tại Quận Cam, California kể từ khi thư mời bắt đầu được gửi đến các hộp thư vào ngày 12 tháng 3. Điều này có thể được so sánh với tỷ lệ quốc gia là 30.2%.

Bản đồ tỷ lệ trả lời thống kê dân số năm 2020 cho thấy cho thấy các thành phố và thị trấn trên cả nước hiện đang trả lời như thế nào. Bản đồ sẽ được cập nhật hàng ngày để mọi người thấy tỷ lệ trả lời trong khu vực của họ và so sánh nó với các khu vực khác trên toàn quốc. Bản đồ cũng cho thấy tỷ lệ trả lời tương đương từ cuộc tổng thống kê dân số năm 2010 cho từng khu vực.
Đầu năm nay, Cơ Quan Thống Kê Dân Số đã cho ra một bộ công cụ có thể tải xuống để giúp các vị dân cử tại địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng lên kế hoạch cho những thách thức về tỷ lệ trả lời thống kê dân số năm 2020 để xây dựng nhận thức về thống kê dân số và khuyến khích mọi người nên trả lời. Người dùng có thể so sánh tỷ lệ trả lời thống kê dân số năm 2020 của cộng đồng của họ với tỷ lệ thống kê dân số năm 2010 của họ để xác định các khu vực mà họ có thể cần nhắc nhở mọi người tại sao việc tham gia vào cuộc thống kê dân số lại rất quan trọng.

Vào cuối tháng 2, bản đồ đã ra mắt với tỷ lệ trả lời thống kê dân số năm 2010 như là một phương cách tham chiếu cho các tiểu bang và thành phố, bao gồm cả mức thống kê dân số (khu vực có khoảng 4,000 hộ gia đình). Mọi người hiện có thể xem cả tỷ lệ trả lời thống kê dân số các năm 2010 và 2020 trên bản đồ.
Bản đồ chỉ bao gồm dữ liệu từ các gia đình trả lời với thống kê dân số trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư chứ không phải những người được người thống kê dân số đếm trực tiếp.

Điểm nổi bật khác của bản đồ

Cập nhật hàng ngày về tỷ lệ trả lời cho các gia đình đã trả lời thống kê dân số năm 2020 trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư.
Có thể tìm kiếm tỷ lệ trả lời từ các tiểu bang, thành phố, quận và vùng thống kê dân số từ Tổng thống kê dân số năm 2010 và Tổng thống kê dân số năm 2020 và so sánh chúng ngay với nhau.
Một bản đồ nóng hiện rõ các khu vực có tỷ lệ trả lời cao hơn.
Thông tin cơ bản và hướng dẫn về cách sử dụng bản đồ và dữ liệu được trình bày, bao gồm các ví dụ về tỷ lệ các đáp ứng khó khăn.
Một công cụ cho phép người tham gia Cuộc Thử Thách Tỷ Lệ Trả Lời đưa bản đồ này vào trang web của riêng họ nếu muốn.

Dữ liệu tỷ lệ trả lời có sẵn trong API nơi công cộng

Sau đó, những nhân viên thống kê dân số sẽ đến các gia đình chưa trả lời để thu thập những câu trả lời của họ. Bản đồ tỷ lệ trả lời đưa ra bản xem trước của các khu vực nơi người tham gia thống kê dân số có thể cần theo dõi với nhiều gia đình hơn nếu họ không trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư.

Thử thách tỷ lệ trả lời thống kê dân số 2020

Để tăng trả lời với Tổng thống kê dân số năm 2020 trên toàn quốc, Cơ Quan thống kê dân số đang kêu gọi các cộng đồng trên toàn quốc hoàn thành thống kê dân số trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư. Bộ công cụ trực tuyến bao gồm các ý tưởng đưa ra cho các nhà lãnh đạo cộng đồng để khuyến khích mọi người vượt qua tỷ lệ tự trả lời thống kê dân số năm 2010 của họ.
Việc tự mình trả lời chưa bao giờ dễ dàng hơn, dù trực tuyến, qua điện thoại hay qua mail mà không cần phải gặp một nhân viên thống kê tra dân số.
Hiến pháp Hoa Kỳ bắt buộc thực hiện đếm một cuộc thống kê dân Hoa Kỳ số mỗi 10 năm. Mục tiêu của thống kê dân số năm 2020 là tính tất cả những người sống ở Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 (Ngày thống kê dân số). Số liệu thống kê dân số được sử dụng để xác định số ghế mà mỗi tiểu bang nắm giữ tại Hạ viện Hoa Kỳ và qua đó hàng tỷ đô la trong quỹ liên bang sẽ được phân phối bởi các vị dân cử liên bang, tiểu bang và địa phương hàng năm trong 10 năm sắp tới.
Để biết thêm thông tin, xin vào trang 2020census.gov.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising