advertisements
Friday, 13/06/2014 - 11:46:38

World Cup với người Việt ở Úc, Canada, Mỹ và VN

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vinh Nguyen đã nói: Xin hỏi ông Văn Quang có phải "Út Lung" là thầy giáo dạy học ở trừơng Tân Văn trứơc 1975? Nếu đúng , xin cho biết email để liên lạc. Cám ơn.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements